5 Aralık 2013 Tarihli ve 28842 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6505  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6506  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Bireylerinin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6507  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6508  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6509  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6510  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5624     8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2013/5625    Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak Fiyat ve Süreler ile Yerli Katkı İlavesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Kalkınma Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

— Gençlik ve Spor Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİK

— Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2012/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/107 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2011/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/108 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2012/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/109 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2011/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/110 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2012/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/111 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2012/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/112 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2011/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/113 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2011/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/114 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 7/11/2013 Tarihli ve 2012/791 Başvuru Numaralı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 7/11/2013 Tarihli ve 2012/850 Başvuru Numaralı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 7/11/2013 Tarihli ve 2012/1198 Başvuru Numaralı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 7/11/2013 Tarihli ve 2013/772 Başvuru Numaralı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 7/11/2013 Tarihli ve 2013/1582 Başvuru Numaralı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 7/11/2013 Tarihli ve 2013/1845 Başvuru Numaralı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 7/11/2013 Tarihli ve 2013/2355 Başvuru Numaralı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 21/11/2013 Tarihli ve 2012/1303 Başvuru Numaralı Kararı

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 30/11/2013 Tarihli ve 554 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri