4 Aralık 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28841

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        3 Aralık 2013

        69471265-305-10310

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 4 Aralık 2013 tarihinde Katar’a gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                          3 Aralık 2013

        68244839-140.02-15-688

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 3/12/2013 tarihli ve 69471265-305-10310 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Aralık 2013 tarihinde Katar’a gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI