3 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28840

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN SÜRELİ MEN’İ

HAKKINDA TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/39)

MADDE 1 – (1) 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No:2006/21) hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca karşısında gösterilen süre ile faaliyetten men edilmiştir.

 

Firma Unvanı

Adres

Süre

SETA GEMİ

MÜHENDİSLİK
MAKİNE İNŞAAT
OTOMOTİV SAN.

VE DIŞ TİCARET

LTD.ŞTİ.

TERSANELER MEVKİİ

G-50 SOK.NO: 22/8

TUZLA/İSTANBUL

1 ay

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.