3 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28840

YNETMELK

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan:

TTN MAMULLER VE ALKOLL KLERN SATIINA VE SUNUMUNA

LKN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ttn Mamulleri ve Alkoll kilerin Satna ve Sunumuna likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Mnhasr satc: Sadece ttn mamulleri ve/veya alkoll ikilerin, nihai tketiciye piyasaya arz ambalajnda satn yapan, mnhasr ttn mamul perakende sat belgesini ve/veya mnhasr alkoll iki perakende sat belgesini haiz gerek veya tzel kiiyi,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi yrrlkten kaldrlm; () ve (e) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

) Mnhasran ttn mamul perakende satn yapabilmek iin, mnhasr ttn mamul perakende sat belgesi, mnhasran alkoll ikilerin perakende satn yapabilmek iin ise mnhasr alkoll iki perakende sat belgesi.

e) Ttn mamul toptan satn yapabilmek iin ttn mamul toptan sat belgesi, alkoll ikilerin toptan satn yapabilmek iin ise alkoll iki toptan sat belgesi.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Perakende satclarn faaliyet konusu; ttn mamul ve alkoll iki olarak seilen faaliyet konularnn her ikisini ya da birini kapsayabilir. Ancak her bir faaliyet konusu iin ayr sat belgesi dzenlenir.

MADDE 4 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Ttn mamul ve alkoll iki perakende ve toptan sat belgelerinin Ynetmelie uygun hale getirilmesi

GEC MADDE 9 (1) Ttn mamulleri ve alkoll ikilerin birlikte satn yapan ve adlarna 1/1/2014 tarihinden nce ttn mamul ve alkoll iki perakende sat belgesi veya ttn mamul ve alkoll iki toptan sat belgesi dzenlenmi olan satclarn, 30/6/2014 tarihine kadar mevcut belgelerini yetkili mercie teslim etmeleri ve ttn mamul ve alkoll iki sat faaliyet konular iin 5 inci maddenin birinci fkrasna uygun olarak ayr ayr dzenlenecek sat belgelerini teslim almalar zorunludur. Bu zorunlulua uymayan satclarn sat belgeleri iin 2015 yl sre uzatm ilemleri gerekletirilmez.

MADDE 5 Bu Ynetmelik 1/1/2014 tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/1/2011

27808

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

17/6/2011

27967

2-

9/10/2011

28079

3-

30/11/2011

28100

4-

19/12/2012

28502

5-

31/12/2012

28514 (4.mkerrer)

6-

27/1/2013

28541

7-

18/9/2013

28769