3 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28840

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    2 Aralık 2013

        69471265-305-10257

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İkili ve çok taraflı görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Aralık 2013 tarihinden itibaren Belçika ve Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          2 Aralık 2013

       68244839-140.03-331-681

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 2/12/2013 tarihli ve 69471265-305-10257 sayılı yazınız.

             İkili ve çok taraflı görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Aralık 2013 tarihinden itibaren Belçika ve Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI