3 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28840

KURUL KARARI

Kltr ve Turizm Bakanlndan:

KLTR VE TURZM BAKANLII

ZMR II NUMARALI KLTR VARLIKLARINI

KORUMA BLGE KURULU

KARARI

TOPLANTI TARH VE NO : 31/10/2013-124 45.01/117

KARAR TARH VE NO : 31/10/2013-2943 Toplant Yeri

MANSA

Manisa li, Akhisar lesi, Kayalolu Beldesi, Dadeviren iftlik (Akrbey iftlik) Mevkiinde bulunan ve Akhisar evre Yolu yol gzerghnda kalan ve TCDD 3. Blge Mdrlnce Akhisar ehir geiinin ehir dna deplase edilmesi ile ilgili yrtlen proje kapsamnda yer ald bildirilen Dadeviren Hynn tescil ilemlerinin tamamlanmasna ilikin Manisa Mze Mdrlnn 08.04.2013 tarihli ve 754 sayl yazs ve eki 28.03.2013 tarihli mze uzman raporunun iletildii Manisa Valilii l Kltr ve Turizm Mdrlnn 18.04.2013 tarihli ve 1855 sayl yazs ile Dadeviren Hy arkeolojik sit alannn tesciline ilikin 5177 sayl Kanun ile deiik 2863 sayl Kanunun 7. maddesi kapsamnda Kurul Mdrlnn 11.07.2013 tarihli ve 2313 sayl yazs ile istenen Kurum grlerinin iletildii, evre ve ehircilik Bakanl Tabiat Varlklarn Koruma Genel Mdrlnn 19.07.2013 tarihli ve 7202 sayl yazs, Karayollar 2. Blge Mdrlnn 30.07.2013 tarihli ve 119331 sayl yazs, Akhisar Belediyesi mar ve ehircilik Mdrlnn 16.08.2013 tarihli ve 1719 sayl yazs, DS 2. Blge Mdrlnn 26.07.2013 tarihli ve 448582 sayl yazs, Manisa Valilii l Kltr ve Turizm Mdrlnn 25.07.2013 tarihli ve 3619 sayl yazs, TCDD 3. Blge Mdrlnn 29.07.2013 tarihli ve 11608 sayl yazs, evre ve ehircilik l Mdrlnn 02.08.2013 tarihli ve 6599 sayl yazs, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Maden leri Genel Mdrlnn 02.08.2013 tarihli ve 54702 sayl yazs, Akhisar-Kayalolu Belediye Bakanlnn 22.08.2013 tarihli ve 655 sayl yazs ile 28.10.2013 tarihli ve 1256 say ile kaytl uzman raporu okundu, yaz ekleri ve ilem dosyas incelendi, yaplan grmeler sonucunda;

Manisa li, Akhisar lesi, Kayalolu Beldesinde bulunan, tapunun 3497 nolu parselinde kaytl olan tanmazda yer alan Dadeviren Hynn bulunduu; kararmz eki koordine zet izelgesinde koordinat deerleri belirtilen 25 (yirmibe) adet ke noktas ile snrl, kararmz eki 1/5000 lekli kadastro paftasnda snrlar gsterilen alann I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak, kararmz eki koordine zet izelgesinde koordinat deerleri belirtilen 25 (yirmibe) adet ke noktas ile snrl, kararmz eki 1/5000 lekli kadastro paftasnda snrlar gsterilen alann III.(nc) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline ve ekli tescil fiinin uygun olduuna,

Manisa li, Akhisar lesi, Kayalolu Beldesinde bulunan, tapunun 3497 nolu parselinde kaytl olan tanmaz iin tapu ktnn beyanlar hanesine; Tanmazn 70053.184 m2 lik blm I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit snrlar ierisinde, 67009.264 m2 lik blm ise III.(nc) Derece Arkeolojik Sit snrlar ierisinde kalmaktadr. kaydnn konulmas gerektiine,

Kararmz ile tescil edilen;

I. (birinci) Derece Arkeolojik Sit alanna ilikin Gei Dnemi Koruma Esaslar ve Kullanma Koullarnn:

1- Kesinlikle hibir yaplamaya izin verilemez, bilimsel amal kazlar dnda hibir kaz yaplamaz.

2- Ta, toprak, kum vb. alnamaz, kire, ta, tula, mermer, kum, maden vb. ocaklar alamaz, toprak, cruf, p, sanayi at ve benzeri malzeme dklemez.

3- Bu alanda yeni aa dikilemez.

4- Resmi ve zel kurulularca zorunlu durumlarda yaplacak alt yap uygulamalar iin Mze Mdrl ve Kaz Bakannn gryle konu Koruma Blge Kurulunda deerlendirilmeden herhangi bir uygulama yaplamaz, eklinde ve

III.(nc) Derece Arkeolojik Sit alanna ilikin Gei Dnemi Koruma Esaslar ve Kullanma Koullarnn:

1- Karayollar 2. Blge Mdrlnce yrtlen Akhisar evre Yolu Projesi ile ayrca TCDD 3. Blge Mdrl tarafndan yrtlen Akhisar ehir geiinin ehir dna deplase edilmesi projesi kapsamnda yaplacak olan almalar; ncelikle hazrlanacak uygulama projeleri iin Kurulumuzun uygun gr alnmak suretiyle, uygulamalar ilgili Mzesi denetiminde gerekletirilir,

2- Koruma Blge Kurulunun alaca karar dorultusunda; Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Yksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 658 sayl ilke karar kapsamnda Mze Mdrlnce gerekletirilecek sondaj kazlar sonucunda herhangi bir buluntuya rastlanlmamas halinde, Koruma Blge Kurulunca izin verilecek uygulamalarn gerekletirilmesi mmkndr.

3- Ta, toprak, kum vb. alnamaz, kire, ta, tula, mermer, kum, maden vb. ocaklar alamaz, toprak, cruf, p, sanayi at ve benzeri malzeme dklemez.

4- Tanmaz kltr varlklarnn mahiyetine tesir etmeyecek ekilde Koruma Blge Kurulundan izin almak kouluyla birletirme (tevhit) ve ayrma (ifraz) yaplabilir.

5- Koruma amal imar plan yrrle girmeden alanda herhangi bir yaplamaya gidilemez.

eklinde belirlenmesine ve kararmz ile tescillenen Arkeolojik Sit alanlarna ynelik, 2863 sayl Yasann 17. maddesi gerei koruma amal imar plannn hazrlanarak Kurulumuza iletilmesine,

Karar verildi.

 

Arkeolojik Sit Snr