3 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28840

KURUL KARARI

Kltr ve Turizm Bakanlndan:

KLTR VE TURZM BAKANLII

ZMR II NUMARALI KLTR VARLIKLARINI

KORUMA BLGE KURULU

KARARI

TOPLANTI TARH VE NO : 9/10/2013-121 35.02/1176

KARAR TARH VE NO : 9/10/2013-2891 Toplant Yeri

ZMR

zmir li, Bergama lesi, Kak Ky, mlki hudutlarnda tapunun 619 parsel ve tescil harici alanda bulunan Hyk yapsnn, I (birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine ilikin 5177 sayl Yasa ile deiik 2863 sayl Yasann 7. maddesi kapsamnda kurum gr talep edilen zmir II Numaral Kltr Varlklarn Koruma Blge Kurulu Mdrlnn 13/06/2012 tarihli ve 1872 sayl yazs ve eki; konuya ilikin Kurum Grlerinin iletildii Kltr ve Turizm Bakanl Yatrm ve letmeler Genel Mdrlnn 22.06.2012 tarihli ve 138804 sayl yazs, Bergama Kaymakaml Bergama Mze Mdrlnn 21.06.2012 tarihli ve 614 sayl yazs ve eki ve 26.06.2012 tarihli ve 622 sayl yazs; evre ve ehircilik Bakanl Alt Yap ve Kentsel Dnm Hizmetleri Genel Mdrlnn 20.06.2012 tarihli ve 583 sayl yazs; Orman ve Su leri Bakanl Devlet Su leri Genel Mdrl 2. Blge Mdrlnn 21.06.2012 tarihli ve 276016 sayl yazs ve eki; evre ve ehircilik Bakanl Mekansal Planlama Genel Mdrlnn 27/06/2012 tarihli ve 9970 sayl yazs; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl, Maden leri Genel Mdrlnn 02.07.2012 tarihli ve 609572 sayl yazs; Orman ve Su leri Bakanl, Doa Koruma ve Milli Parklar Genel Mdrlnn 16.07.2012 tarihli ve 33134 sayl yazs; Orman ve Su leri Bakanl, zmir Orman Blge Mdrl, Bergama Orman letme Mdrlnn 17.07.2012 tarihli ve 1802/6821 sayl yazs; zmir l zel daresi, Yap leri ve mar Dairesi Bakanlnn 15.08.2012 tarihli ve 27379 sayl yazs; zmir Valilii, evre ve ehircilik l Mdrlnn 19.09.2012 tarihli ve 907/21060 sayl yazs; evre ve ehircilik Bakanl, Tabiat Varlklarn Koruma Genel Mdrlnn 23.08.2012 tarihli ve 6421 sayl yazs Kltr ve Turizm Bakanl, Kltr Varlklar ve Mzeler Genel Mdrlnn 16.01.2013 tarihli ve 94949537-161,02-10051 sayl yazs ve Alman Arkeoloji Enstits Mdrlnn Gr Yazs; zmir II. Numaral Kltr Varlklarn Koruma Blge Kurulu Mdrlk Gelen Evrak Defterine 13.02.2013 tarih ve 1121 say ile kaytl tespit komisyonu raporu, zmir Valilii Kadastro Mdrlnn 06.02.2013 tarihli ve 123 sayl yazs ve ekleri; Kurul Mdrl uzmanlarnca hazrlanan 09.10.2013 tarih ve 1224 say ile kaytl rapor okundu, yaz ekleri ve ilem dosyas incelendi, yaplan grmeler sonucunda;

zmir li Bergama lesi Kak Ky snrlar ierisinde bulunan tapunun 619 parsel ve tescil harici alannda bulunan Hyk yapsnn , kararmz eki 1/5000 lekli pafta zerinde gsterildii ekilde, 2863 sayl Kanun kapsamnda Baltepe Hy ad ile I. (birinci) Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine,

Kararmz ile tescillenen Arkeolojik Sit alanlarna ilikin Gei Dnemi Koruma Esaslar ve Kullanma Koullarnn: I. (birinci) Derece Arkeolojik Sit alannda:

- Kesinlikle hibir yaplamaya izin verilmemesine, bilimsel kaz almalar dnda herhangi bir uygulama yaplamayacaktr.

- Resmi ve zel kurulularca zorunlu durumlarda yaplacak alt yap uygulamalar iin Mze Mdrlnn ve varsa Kaz Bakannn gryle konu Koruma Blge Kurulunda deerlendirilecektir.

- Ta, toprak, kum vb. alnamaz, kire, ta, tula, mermer, kum, maden vb. ocaklar alamaz, toprak, cruf, p, sanayi at ve benzeri malzeme dklemez.

- Aalandrmaya gidilemez, mevcut aalarn bakm yaplabilir.

- Tanmaz kltr varlklarnn mahiyetine tesir etmeyecek ekilde Koruma Blge Kurulundan izin almak kouluyla birletirme (tevhit) ve ayrma (ifraz) yaplabilecektir.

olarak belirlenmesine,

Ekli tescil fiinin uygun olduuna,

Kararmz ile tescillenen I. (birinci) Derece Arkeolojik Site ynelik olarak 2863 sayl Yasann 17. maddesi gerei koruma amal imar plan hazrlanarak Kurulumuza iletilmesine, karar verildi.

 

Arkeolojik Sit Snrlar