3 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28840

KURUL KARARI

Kltr ve Turizm Bakanlndan:

KLTR VE TURZM BAKANLII

ZMR II NUMARALI KLTR VARLIKLARINI

KORUMA BLGE KURULU

KARARI

TOPLANTI TARH VE NO : 9/10/2013-121 35.21/490

KARAR TARH VE NO : 9/10/2013-2870 Toplant Yeri

ZMR

zmir li, Aliaa lesi, Helvac Ky, Melengi Sekisi Mevkiindeki Melengi Sekisi Hynn tesciline ilikin Kltr Varlklar ve Mzeler Genel Mdrlnn 02.12.2010 tarihli ve 243109 sayl yazs ve konuya ilikin 5177 sayl Kanun ile deiik 2863 sayl Kanunun 7. maddesi kapsamnda Kurul Mdrlnn 26.06.2013 tarihli ve 2107 sayl yazs ile istenen Kurum grlerinin iletildii zmir Orman Blge Mdrl Menemen Orman letme efliinin 30.07.2013 tarihli ve 527 sayl yazs, Karayollar 2. Blge Mdrlnn 31.07.2013 tarihli ve 119942 sayl yazs, Aliaa Belediyesi Plan ve Proje Mdrlnn 30.07.2013 tarihli ve 4942 sayl yazs, zmir Valilii l Kltr ve Turizm Mdrlnn 29.07.2013 tarihli ve 6535 sayl yazs, evre ve ehircilik Bakanl Tabiat Varlklarn Koruma Genel Mdrlnn 09.07.2013 tarihli ve 6726 sayl yazs, DS 2. Blge Mdrlnn 09.07.2013 tarihli ve 404318 sayl yazs, Aliaa Kaymakaml le Mahalli dareler efliinin 13.08.2013 tarihli ve 1849 sayl yazs, zmir Bykehir Belediye Bakanl Etd ve Projeler Dairesi Bakanl Tarihsel evre ve Kltr Varlklar ube Mdrlnn 16.08.2013 tarihli ve 64744 sayl yazs, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Maden leri Genel Mdrlnn 13.08.2013 tarihli ve 55040 sayl yazs, zmir Valilii evre ve ehircilik l Mdrlnn 02.09.2013 tarihli ve 22581 sayl yazs ve 07.10.2013 tarihli ve 1185 say ile kaytl uzman raporu okundu, yaz ekleri ve ilem dosyas incelendi, yaplan grmeler sonucunda;

zmir li, Aliaa lesi, Helvac Ky, Melengi Sekisi Mevkiindeki Melengi Sekisi Hynn kararmz eki 1/5000 lekli pafta zerinde gsterildii ekilde, 2863 sayl Kanun kapsamnda I. (birinci) Derece ve III. (nc) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline ve ekli tescil fiinin uygun olduuna, Kararmz ile tescil edilen;

I. (birinci) Derece Arkeolojik Sit alan Gei Dnemi Koruma Esaslar ve Kullanma Koullarnn:

1- Kesinlikle hibir yaplamaya izin verilemez, bilimsel amal kazlar dnda hibir kaz yaplamaz.

2- Ta, toprak, kum vb. alnamaz, kire, ta, tula, mermer, kum, maden vb. ocaklar alamaz, toprak, cruf, p, sanayi at ve benzeri malzeme dklemez.

3- Bu alanda yeni aa dikilemez.

4- Resmi ve zel kurulularca zorunlu durumlarda yaplacak alt yap uygulamalar iin Mze Mdrl ve Kaz Bakannn gryle konu Koruma Blge Kurulunda deerlendirilmeden herhangi bir uygulama yaplamaz,

III. (nc) Derece Arkeolojik Sit alan Gei Dnemi Koruma Esaslar ve Kullanma Koullarnn:

1- Koruma Blge Kurulunun alaca karar dorultusunda; Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Yksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 658 sayl ilke karar kapsamnda Mze Mdrlnce gerekletirilecek sondaj kazlar sonucunda her hangi bir buluntuya rastlanlmamas halinde, Koruma Blge Kurulunca izin verilecek uygulamalarn gerekletirilmesi mmkndr.

2- Ta, toprak, kum vb. alnamaz, kire, ta, tula, mermer, kum, maden vb. ocaklar alamaz, toprak, cruf, p, sanayi at ve benzeri malzeme dklemez.

3- Tanmaz kltr varlklarnn mahiyetine tesir etmeyecek ekilde Koruma Blge Kurulundan izin almak kouluyla birletirme (tevhit) ve ayrma (ifraz) yaplabilir.

4- Koruma amal imar plan yrrle girmeden alanda herhangi bir yaplamaya gidilemez.

olarak belirlenmesine ve kararmz ile tescillenen Arkeolojik Sit alanlarna ynelik, 2863 sayl Yasann 17. maddesi gerei koruma amal imar plannn hazrlanarak Kurulumuza iletilmesine,

Karar verildi.

 

Arkeolojik Sit Alan