3 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28840

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2013/5612

20 Ağustos 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İcra Edilecek Özel Kuvvetler Tatbikatına Ev Sahibi Ülke Desteği Hükümlerine İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması; Dişleri Bakanlığının 22/10/2013 tarihli ve 906551 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/11/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                                 N. AVCI                                              B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                             Başbakan Yardımcısı V.                      Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                              N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                         A. BABACAN                                 M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                            Dışişleri Bakanı V.                                Ekonomi Bakanı

                   M. ŞİMŞEK                                                       S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.              Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                          İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                                    Millî Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                         B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında 
İcra Edilecek Özel Kuvvetler Tatbikatına Ev Sahibi Ülke Desteği Hükümlerine
İlişkin Mutabakat Muhtırası