1 Aralk 2013 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28838

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanl ile Maliye Bakanlndan:

TCAR DEFTERLERE LKN TEBLDE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ticari Defterlere likin Tebliin 13 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki cmle eklenmi ve ayn maddenin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Ticaret sicili tasdiknamesinin asl ibraz edilmek kaydyla bir rnei noterce saklanr.

(6) Pay defteri ve ynetim kurulu karar defterinin yenilenmesinin gerektii durumlarda al onay yaplacak yeni defter, kullanmna son verilecek defterle veya zayi edilmise zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. Yeni defterin al onaynn yapld srada noter, eski deftere veya zayi belgesine, yeni defterin al onaynn yapldn tarih ve sayy belirterek erh der. Eski defterde veya zayi belgesinde sz konusu erhi gren noter tekrar bir al onay yapamaz.

MADDE 2 Ayn Tebliin 15 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(2) Vergi Usul Kanununun 13 nc ve 15 inci maddesi uyarnca Maliye Bakanl tarafndan mcbir sebep halinin ilan edildii yerlerde, defterlerin kapan onaylar, mcbir sebebin sona erdii tarihi takip eden ayn sonuna kadar yaplabilir.

MADDE 3 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan ile Maliye Bakan birlikte yrtr.