28 Kasım 2013 Tarihli ve 28835 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6502     Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

6503     T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Haberleşme ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Televizyon ve Radyo Şurası Arasında Televizyon Yayıncılığı Alanında İşbirliğine Dair Protokol ile Teknik Hizmet Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6504     Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/5571    6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Altıncı Fıkrasında Yer Alan Hak Sahiplerine Satış İşlemlerinin İdarece Sonuçlandırılmasına İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

2013/5572    Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

2013/5592    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeliklerine Atama Yapılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Emniyet Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Süleyman Şah Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Uluslararası Antalya Üniversitesi Sosyal, Ekonomik ve Politik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Bakır ve Bakır Alaşımları-Dikişsiz Yuvarlak Borular-Genel Amaçlar İçin ile İlgili Tebliğ (TS EN 12449) (No: MSG-MS-2013/35)

—  Plastik Boru Sistemleri-Gaz Yakıtların Taşınmasında Kullanılan-Polietilen (PE)-Bölüm 2: Borular ile İlgili Tebliğ (TS EN 1555-2) (No: MSG-MS-2013/37)

—  Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27)

—  Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 14’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28)

—  İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri