28 Kasm 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28835

YNETMELK

Kamu hale Kurumundan:

DANIMANLIK HZMET ALIMI HALELER UYGULAMA YNETMELNDE
DE
KLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 Mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Danmanlk Hizmet Alm haleleri Uygulama Ynetmeliinin 54 nc maddesinin on birinci fkrasnn son iki cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

ortaklnda hisse oranna baklmakszn pilot ortan, konsorsiyumda ise koordinatr ortan tek szlemeye ilikin i deneyim tutar gz nnde bulundurulur.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 64 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin ilk cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

steklilerin teknik teklif belgeleri her ye tarafndan tek tek incelenerek idari artnamede belirtilen kriterlere gre her istekliye gerekeli olarak ayr ayr puan verilir ve bu teknik puanlar ile gerekeleri Teknik Teklif ye Deerlendirme Standart Formuna yazlarak imzalanr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 71 inci maddesinin birinci fkrasnda geen Kanunun 44 nc maddesi hkmlerine gre, ikinci en yksek toplam puana sahip isteklinin teklif fiyatnn, ihale yetkilisince uygun grlmesi kaydyla, bu teklif sahibi istekliyle szleme imzalanabilir. ibaresi, Kanunun 52 nci maddesi hkmlerine gre, ikinci en yksek toplam puana sahip isteklinin teklif fiyatnn ihale yetkilisince uygun grlmesi kaydyla, bu teklif sahibi istekli ile de grme yapmak suretiyle szleme imzalanr. eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin Ek-1inde yer alan standart formlardan Standart Form- KK017.3/D- Teknik Teklif ye Deerlendirme Formu ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan Danmanlk Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip n Yeterlik artnamesinin n yeterlik deerlendirmesinin sonulandrlmas, ksa listenin oluturulmas ve ihaleye davet balkl 21.2. nci maddesinin son iki cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

ortaklnda hisse oranna baklmakszn pilot ortan, konsorsiyumda ise koordinatr ortan tek szlemeye ilikin i deneyim tutar gz nnde bulundurulur.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin Ek-3nde yer alan Danmanlk Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 42.1. inci maddesinin birinci cmlesinde geen bu teklif sahibi istekliyle szleme imzalanabilir. ibaresi, bu teklif sahibi istekli ile de grme yapmak suretiyle szleme imzalanr. eklinde deitirilmitir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin Ek-3nde yer alan Danmanlk Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 46.1. inci maddesinin 32 numaral dipnotunun (2) numaral aklamasnn sonuna aadaki cmle eklenmi, 46.1.1. inci maddesinin 33 numaral dipnotunun (1) numaral aklamasnda geen yrrlkteki fiyat fark kararnamesinin ekinde yer alan esaslarn ilgili hkmleri ve Kamu hale Genel Tebliindeki aklamalar ibaresi yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar eklinde deitirilmi ve (2) numaral aklamasnn sonuna yazlacaktr. ibaresi eklenmitir.

Ancak, mcbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak fiyat fark hesaplanacaktr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin Ek-4nde yer alan Danmanlk Hizmet Almlarna Ait Tip Szlemesinin 15.1. inci maddesinin 25 numaral dipnotunun (2) numaral aklamasnn sonuna aadaki cmle eklenmi, 15.1.1. inci maddesinin 25.1 numaral dipnotunun (1) numaral aklamasnda geen yrrlkteki fiyat fark kararnamesinin ekinde yer alan esaslarn ilgili hkmleri ve Kamu hale Genel Tebliindeki aklamalar ibaresi yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar eklinde deitirilmi ve (2) numaral aklamasnn sonuna yazlacaktr. ibaresi eklenmitir.

Ancak, mcbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde, yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak fiyat fark hesaplanacaktr.

MADDE 9 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Balam olan ihaleler

GEC MADDE 11 (1) Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce ilan veya duyurusu yaplm olan ihaleler, ilann veya duyurunun yapld tarihte yrrlkte olan ynetmelik hkmlerine gre sonulandrlr.

MADDE 10 Bu Ynetmelik 29/11/2013 tarihinde yrrle girer.

MADDE 11 Bu Ynetmelik hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/3/2009

27159 (Mkerrer)

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

3/7/2009

27277

2-

10/1/2010

27458

3-

4/3/2010

27511

4-

16/3/2011

27876

5-

20/4/2011

27911

6-

16/7/2011

27996

7-

15/7/2012

28354

8-

13/4/2013

28617

9-

24/9/2013

28775

Teknik Teklif ye Deerlendirme Formu