28 Kasm 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28835

YNETMELK

Kamu hale Kurumundan:

EREVE ANLAMA HALELER UYGULAMA YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 Mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan ereve Anlama haleleri Uygulama Ynetmeliinin 1 inci maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendinin sonuna elektrik, doalgaz, petrol rnleri ve svlatrlm petrol gaz rnleri, her trl kimyasal gaz ve madde, ibaresi ile ayn fkrann (b) bendinin sonuna elektronik haberleme hizmetleri, arama amal sondaj hizmetleri, ibaresi eklenmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Ancak i art yaplmas, mcbir sebep veya idareden kaynaklanan nedenlerle sre uzatm verilmesi hallerinde ya da gecikme cezasnn uyguland durumlarda mnferit szlemenin ifas ereve anlama sresi alarak gerekletirilebilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin nc fkrasnda yer alan istekliler ibaresi yrrlkten kaldrlm ve ayn fkradaki edebilir ibaresi edilebilir eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 43 nc maddesinin birinci fkrasnn nc cmlesi aadaki ekilde deitirilmi, ikinci fkrasna aadaki cmleler eklenmi ve ayn maddeye aadaki on nc fkra eklenmitir.

Teklif vermeye davet yazsnda, alm konusu mal veya hizmetin veya yapm iinin miktar, son teklif verme tarih ve saati, tekliflerin geerlilik sresi ve itirazen ikyet bavuru bedeli ile yrrlkte bulunan ilgili fiyat farkna ilikin esaslarn kapsamnda yer alan almlarda/ilerde, isteklinin ilgili fiyat farkna ilikin esaslara gre gncellenen birim fiyat teklif bedeli belirtilir.

Teklif zarf iinde sunulmas istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereince eklenmesi zorunlu olan eklerden herhangi birinin isteklilerce sunulmamas halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatlamaz. Teklifin esasn deitirecek nitelikte olmamas kaydyla, sunulan belgelerde bilgi eksiklii bulunmas halinde idarece belirlenen srede bu eksik bilgilerin tamamlanmas yazl olarak istenir. Bu erevede, tamamlatlmas istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilikin belgelerin nitelii dikkate alnarak idare tarafndan iki i gnnden az olmamak zere makul bir tamamlama sresi verilir. Belirlenen srede eksik bilgileri tamamlamayanlarn teklifleri deerlendirme d braklr. dare tarafndan bilgi eksikliklerinin tamamlatlmas amacyla verilen sre iinde isteklilerce sunulan belgelerin, son teklif verme tarihinden sonraki bir tarihte dzenlenmesi halinde, bu belgelerin isteklinin son teklif verme tarihinde ihaleye katlm artlarn saladn tevsik etmesi durumunda kabul edilir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmad incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduu tespit edilen teklifler deerlendirme d braklr.

(13) ereve anlama kapsamnda gerekletirilecek mal almlarnda maln mnferit szleme yapma sresi iinde teslim edilmesi, bunun idarece uygun grlmesi ve kesin kabulnn gerekletirilmesi halinde, szleme yaplmas ve kesin teminat alnmas zorunlu deildir. Ancak ihale zerinde braklan istekliden kesin teminat alnmas veya alm konusu maln sat sonras servis, bakm ve onarm hizmetleri ile garantisine ynelik dzenleme yaplmas durumunda idare tarafndan szleme imzalanmas zorunludur.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan ereve Anlama halelerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 1.2 nci maddesinin (2) numaral dipnotu ile 2.1 inci maddesinin (3) numaral dipnotunda yer alan ereve anlamann bakanlk veya il dzeyinde yaplacak olmas halinde ibareleri Birden fazla idarenin bir araya gelerek ereve anlama ihalesini gerekletirdii durumlarda eklinde deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan ereve Anlama halelerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 38.1 inci maddesinin nc cmlesi aadaki ekilde deitirilmi ve 38.2 nci maddesinin sonuna aadaki cmleler eklenmitir.

Teklif vermeye davet yazsnda, alm konusu mal veya hizmetin veya yapm iinin miktar, son teklif verme tarih ve saati, tekliflerin geerlilik sresi ve itirazen ikyet bavuru bedeli ile yrrlkte bulunan ilgili fiyat farkna ilikin esaslarn kapsamnda yer alan almlarda/ilerde, isteklinin ilgili fiyat farkna ilikin esaslara gre gncellenen birim fiyat teklif bedeli belirtilir.

Teklif zarf iinde sunulmas istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereince eklenmesi zorunlu olan eklerden herhangi birinin isteklilerce sunulmamas halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatlamaz. Teklifin esasn deitirecek nitelikte olmamas kaydyla, sunulan belgelerde bilgi eksiklii bulunmas halinde idarece belirlenen srede bu eksik bilgilerin tamamlanmas yazl olarak istenir. Bu erevede, tamamlatlmas istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilikin belgelerin nitelii dikkate alnarak idare tarafndan iki i gnnden az olmamak zere makul bir tamamlama sresi verilir. Belirlenen srede eksik bilgileri tamamlamayanlarn teklifleri deerlendirme d braklr. dare tarafndan bilgi eksikliklerinin tamamlatlmas amacyla verilen sre iinde isteklilerce sunulan belgelerin, son teklif verme tarihinden sonraki bir tarihte dzenlenmesi halinde, bu belgelerin isteklinin son teklif verme tarihinde ihaleye katlm artlarn saladn tevsik etmesi durumunda kabul edilir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmad incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduu tespit edilen teklifler deerlendirme d braklr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan ereve Anlama halelerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 39.3 nc maddesinin (39) numaral dipnotunda yer alan aklamaya aadaki cmleler eklenmitir.

Ayrca ereve anlama kapsamnda gerekletirilecek mal almlarnda maln szleme yapma sresi iinde teslim edilmesi ve kesin kabulnn yaplmas durumunda idare tarafndan szleme imzalanmayacak ise Maln szleme yapma sresi iinde teslim edilmesi ve kesin kabulnn yaplmas durumunda szleme imzalanmayacaktr. Ancak bu durumda maln tesliminden nce son teklif verme tarihinde 4734 sayl Kanunun 10 uncu maddesinin drdnc fkrasnn (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olunmadna dair belgelerin sunulmas ile dier yasal ykmllklerin yerine getirilmesi zorunludur. aklamasna yer verilecektir. Ancak ihale zerinde braklan istekliden kesin teminat alnmas veya alm konusu maln sat sonras servis, bakm ve onarm hizmetleri ile garantisine ynelik dzenleme yaplmas durumunda idare tarafndan szleme imzalanmas zorunludur.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan ereve Anlama halelerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 40 nc maddesine 40.2.40.1maddesi ile aadaki (40.1) numaral dipnot eklenmitir.

40.1ereve anlama kapsamnda gerekletirilecek mal almlarnda idare tarafndan almn nitelii esas alnarak aadaki metne yer verilebilir:

40.2. Maln szleme yapma sresi iinde teslim edilmesi ve kesin kabulnn gerekletirilmesi halinde kesin teminat alnmayacaktr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan ereve Anlama halelerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 44 nc maddesinin (44) numaral dipnotunun (1) numaral aklamasnda yer alan Fiyat fark hesaplanmayacaktr. cmlesinden sonra gelmek zere aadaki cmle eklenmi ve ayn dipnotun (2), (3) ve (4) numaral aklamalar aadaki ekilde deitirilmitir.

Ancak, mcbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde, yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak fiyat fark hesaplanacaktr.

(2) dare, ereve anlama kapsamnda yaplan mal ve hizmet almlarnda mnferit szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngryor ise madde metnine Fiyat fark hesaplanacaktr. yazacaktr. Ayrca ihalenin mal veya hizmet alm olmasna gre idare tarafndan yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak fiyat fark dzenlemesi bu maddede yaplacaktr.

(3) dare, ereve anlama kapsamnda yaplan yapm ilerinde mnferit szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngrmyor ise madde metnine Fiyat fark hesaplanmayacaktr. yazacaktr. Ancak, mcbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde fiyat fark hesaplanmas ngrlecek ise yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslarn Fiyat fark hesaplanmas ngrlmeyen iler balkl maddesindeki hkmler dikkate alnarak bu maddede dzenleme yaplacaktr.

(4) dare, ereve anlama kapsamnda yaplan yapm ilerinde mnferit szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngryor ise madde metnine Fiyat fark hesaplanacaktr. yazacaktr. Ayrca idare tarafndan yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak fiyat fark dzenlemesi bu maddede yaplacaktr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin Ek-4nde yer alan Mal Almlarna Ait Tip Mnferit Szleme bal Mal Almlarna Ait Tip Mnferit Szleme* eklinde deitirilmi ve dipnot ksmnda aadaki aklamaya yer verilmitir.

*dare tarafndan szlemenin hazrlanmasnda, baz maddelere yer verilmemesi durumunda, madde numaralar yaplan deiiklie uygun olarak deitirilecektir. dare tarafndan szlemede yer alan baz maddelere yer verilmemesi durumunda Bu madde bo braklmtr. yazlmak suretiyle de madde numaralar deitirilmeden dzenleme yaplmas mmkndr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin Ek-4nde yer alan Mal Almlarna Ait Tip Mnferit Szlemenin 14 nc maddesinde yer alan (22) numaral dipnotun (1) ve (2) numaral aklamalar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) dare, szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngrmyor ise madde metnine Fiyat fark hesaplanmayacaktr. Ancak, mcbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde, yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak fiyat fark hesaplanacaktr. yazacaktr.

(2) dare, szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngryor ise madde metnine Fiyat fark hesaplanacaktr. yazacaktr. Ayrca idare tarafndan yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak gerekli dzenleme bu maddede yaplacaktr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin Ek-5inde yer alan Hizmet Almlarna Ait Tip Mnferit Szlemenin 14.2 nci maddesinde yer alan (23) numaral dipnotun (1) ve (2) numaral aklamalar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) dare, szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngrmyor ise madde metnine Fiyat fark hesaplanmayacaktr. Ancak, mcbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde, yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak fiyat fark hesaplanacaktr. yazacaktr.

(2) dare, szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngryor ise madde metnine Fiyat fark hesaplanacaktr. yazacaktr. Ayrca idare tarafndan yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak gerekli dzenleme bu maddede yaplacaktr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin Ek-6snda yer alan Yapm lerine Ait Tip Mnferit Szlemenin 14.2 nci maddesinde yer alan (13) numaral dipnotun (1) ve (2) numaral aklamalar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) dare, szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngrmyor ise madde metnine Fiyat fark hesaplanmayacaktr. yazacaktr. Ancak, mcbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde fiyat fark hesaplanmas ngrlecek ise yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslarn Fiyat fark hesaplanmas ngrlmeyen iler balkl maddesindeki hkmler dikkate alnarak bu maddede dzenleme yaplacaktr.

(2) dare, fiyat fark hesaplanmasn ngryor ise madde metnine Fiyat fark hesaplanacaktr. yazacaktr. Ayrca idare tarafndan yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak fiyat fark dzenlemesi bu maddede yaplacaktr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin Ek-1inde yer alan standart formlardan Standart Form-KK001.0/ ereve Anlama in hale Onay Belgesinin (1) numaral dipnotunda yer alan aklama Birden fazla idarenin bir araya gelerek ereve anlama ihalesi gerekletirdii durumlarda, ereve anlama kapsamnda mnferit szleme yapabilecek idareler onay belgesi ekinde yer alacaktr. eklinde; Standart Form-KK002.M/ ereve Anlama halesi ile Yaplacak Mal Almlar in hale lan Formunda yer alan ereve anlama dzeyinde yaplacak olup ibaresi Birden fazla idarenin bir araya gelmesiyle ereve anlama yaplacak olup eklinde ve ayn standart formun tek yldzl aklamasnda yer alan aklama Birden fazla idarenin bir araya gelerek ereve anlama ihalesi gerekletirdii durumlarda bu ksma yer verilecektir. eklinde; Standart Form-KK002.H/ ereve Anlama halesi ile Yaplacak Hizmet Almlar in hale lan Formunda yer alan ereve anlama dzeyinde yaplacak olup ibaresi Birden fazla idarenin bir araya gelmesiyle ereve anlama yaplacak olup eklinde ve ayn standart formun tek yldzl aklamasnda yer alan aklama Birden fazla idarenin bir araya gelerek ereve anlama ihalesi gerekletirdii durumlarda bu ksma yer verilecektir. eklinde; Standart Form-KK002.Y/ ereve Anlama halesi ile Yaplacak Yapm leri in hale lan Formunda yer alan ereve anlama dzeyinde yaplacak olup ibaresi Birden fazla idarenin bir araya gelmesiyle ereve anlama yaplacak olup eklinde ve ayn standart formun tek yldzl aklamasnda yer alan aklama Birden fazla idarenin bir araya gelerek ereve anlama ihalesi gerekletirdii durumlarda bu ksma yer verilecektir. eklinde deitirilmi; Standart Form-KK018.0/ Mnferit Szleme Aamasnda Teklif Vermeye Davet Formuna 1.3..4 maddesi ile Yrrlkte bulunan ilgili fiyat farkna ilikin esaslarn kapsamnda yer alan almlarda/ilerde, isteklinin ilgili fiyat farkna ilikin esaslara gre gncellenen birim fiyat teklif bedeli bu maddede belirtilecektir. aklamasn ieren (4) numaral dipnot eklenmi; Standart Form-KK018.1/ Tekliflerin Elektronik Ortamda Alnd Mnferit Szlemelerde Teklif Vermeye Davet Formuna 1.3.. 2 maddesi ile Yrrlkte bulunan ilgili fiyat farkna ilikin esaslarn kapsamnda yer alan almlarda/ilerde, isteklinin ilgili fiyat farkna ilikin esaslara gre gncellenen birim fiyat teklif bedeli bu maddede belirtilecektir. aklamasn ieren (2) numaral dipnot eklenmi; Standart Form-KK019.0/-Mnferit Szlemeye Davet Formunun birinci paragrafnn ikinci cmlesinde yer alan (2) numaral dipnot cmlenin sonuna tanm ve ayn dipnota ereve anlama kapsamnda gerekletirilen mal almlarnda, maln mnferit szleme yapma sresi iinde teslim edilmesi ve idarece kesin kabulnn yaplmas durumunda szleme yaplmamas ve kesin teminat alnmamasna ynelik ihale dokmannda dzenleme yaplmas durumunda szlemeye davet yazsnda bu durum belirtilecektir. aklamas eklenmi; Standart Form-KK019.1/ Tekliflerin Elektronik Ortamda Alnd Mnferit Szlemelerde Szleme mzalamaya Davet Formunun birinci paragrafnn sonuna ereve anlama kapsamnda gerekletirilen mal almlarnda, maln mnferit szleme yapma sresi iinde teslim edilmesi ve idarece kesin kabulnn yaplmas durumunda szleme yaplmamas ve kesin teminat alnmamasna ynelik ihale dokmannda dzenleme yaplmas durumunda szlemeye davet yazsnda bu durum belirtilecektir. aklamasn ieren (1) numaral dipnot eklenmitir.

MADDE 15 Ayn Ynetmelie aadaki geici 5 inci madde eklenmitir.

Balam olan ihaleler

GEC MADDE 5 (1) Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce ilan veya duyurusu yaplm olan ihaleler, ilann veya duyurunun yapld tarihte yrrlkte olan ynetmelik hkmlerine gre sonulandrlr.

MADDE 16 Bu Ynetmelik 29/11/2013 tarihinde yrrle girer.

MADDE 17 Bu Ynetmelik hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/3/2009

27159 (Mkerrer)

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

3/7/2009

27277

2-

16/3/2011

27876

3-

8/9/2011

28048

4-

14/11/2012

28467

5-

13/4/2013

28617

6-

24/9/2013

28775