28 Kasm 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28835

YNETMELK

Kamu hale Kurumundan:

YAPIM LER HALELER UYGULAMA YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Yapm leri haleleri Uygulama Ynetmeliinin Ek-2sinde yer alan Ak hale Usul le hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 45.3.1 inci maddesinin 36 numaral dipnotunun (1) ve (2) numaral aklamalar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) dare, szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngrmyor ise madde metnine 45.3.1. Fiyat fark hesaplanmayacaktr. yazacaktr. Ancak, mcbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde fiyat fark hesaplanmas ngrlecek ise yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslarn Fiyat fark hesaplanmas ngrlmeyen iler balkl maddesindeki hkmler dikkate alnarak bu maddede dzenleme yaplacaktr.

(2) dare, szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngryor ise madde metnine 45.3.1. Fiyat fark hesaplanacaktr. yazacaktr. Ayrca dare tarafndan yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak fiyat fark dzenlemesi bu maddede yaplacaktr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin Ek-4nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul le hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 45.3.1 inci maddesinin 30 numaral dipnotunun (1) ve (2) numaral aklamalar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) dare, szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngrmyor ise madde metnine 45.3.1. Fiyat fark hesaplanmayacaktr. yazacaktr. Ancak, mcbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde fiyat fark hesaplanmas ngrlecek ise yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslarn Fiyat fark hesaplanmas ngrlmeyen iler balkl maddesindeki hkmler dikkate alnarak bu maddede dzenleme yaplacaktr.

(2) dare, szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngryor ise madde metnine 45.3.1. Fiyat fark hesaplanacaktr. yazacaktr. Ayrca dare tarafndan yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak fiyat fark dzenlemesi bu maddede yaplacaktr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin Ek-5inde yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Gre Pazarlk Usul le hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 46.3.1 inci maddesinin 36 numaral dipnotunun (1) ve (2) numaral aklamalar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) dare, szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngrmyor ise madde metnine 46.3.1. Fiyat fark hesaplanmayacaktr. yazacaktr. Ancak, mcbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde fiyat fark hesaplanmas ngrlecek ise yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslarn Fiyat fark hesaplanmas ngrlmeyen iler balkl maddesindeki hkmler dikkate alnarak bu maddede dzenleme yaplacaktr.

(2) dare, szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngryor ise madde metnine 46.3.1. Fiyat fark hesaplanacaktr. yazacaktr. Ayrca dare tarafndan yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak fiyat fark dzenlemesi bu maddede yaplacaktr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin Ek-6snda yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Gre Pazarlk Usul le hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 50.3.1 inci maddesinin 35 numaral dipnotunun (1) ve (2) numaral aklamalar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) dare, szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngrmyor ise madde metnine 50.3.1. Fiyat fark hesaplanmayacaktr. yazacaktr. Ancak, mcbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde fiyat fark hesaplanmas ngrlecek ise yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslarn Fiyat fark hesaplanmas ngrlmeyen iler balkl maddesindeki hkmler dikkate alnarak bu maddede dzenleme yaplacaktr.

(2) dare, szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngryor ise madde metnine 50.3.1. Fiyat fark hesaplanacaktr. yazacaktr. Ayrca dare tarafndan yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak fiyat fark dzenlemesi bu maddede yaplacaktr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin Ek-7sinde yer alan Yapm lerine Ait Tip Szlemenin 14.2 nci maddesinin 16 numaral dipnotunun (1) ve (2) numaral aklamalar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) dare, szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngrmyor ise madde metnine 14.2. Fiyat fark hesaplanmayacaktr. yazacaktr. Ancak, mcbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde fiyat fark hesaplanmas ngrlecek ise yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslarn Fiyat fark hesaplanmas ngrlmeyen iler balkl maddesindeki hkmler dikkate alnarak bu maddede dzenleme yaplacaktr.

(2) dare, szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngryor ise madde metnine 14.2. Fiyat fark hesaplanacaktr. yazacaktr. Ayrca dare tarafndan yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak fiyat fark dzenlemesi bu maddede yaplacaktr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin Ek-7sinde yer alan Yapm lerine Ait Tip Szlemenin 30 uncu maddesinin 25 numaral dipnotunun (1) ve (3) numaral aklamalarnda yer alan TEFE (Trkiye statistik Kurumu tarafndan yaymlanan Toptan Eya Fiyatlar Endeksi) ibareleri Trkiye statistik Kurumu tarafndan aylk yaymlanan 2003=100 Temel Yll retici Fiyatlar Alt Sektrlere Gre Endeks Sonular Tablosunun FE Genel stunundaki say eklinde deitirilmitir.

MADDE 7 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Balam olan ihaleler

GEC MADDE 12 Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce ilan veya duyurusu yaplm olan ihaleler, ilann veya duyurunun yapld tarihte yrrlkte olan ynetmelik hkmlerine gre sonulandrlr.

Yrrlk

MADDE 8 Bu Ynetmelik 29/11/2013 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/3/2009

27159 (Mkerrer)

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

3/7/2009

27277

2-

8/9/2009

27343

3-

4/3/2010

27511

4-

2/4/2010

27540

5-

26/6/2010

27623

6-

16/3/2011

27876

7-

16/7/2011

27996

8-

30/7/2011

28010

9-

2/10/2011

28072

10-

13/8/2012

28383

11-

13/4/2013

28617

12-

24/9/2013

28775