28 Kasm 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28835

YNETMELK

Kamu hale Kurumundan:

MAL ALIMI HALELER UYGULAMA YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 Mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Mal Alm haleleri Uygulama Ynetmeliinin Ek-2sinde yer alan Ak hale Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 45.1 inci maddesinin (40) numaral dipnotunun (2) numaral aklamasnn sonuna aadaki cmle eklenmi, 45.1.1 inci maddesinin (41) numaral dipnotunun (1) numaral aklamasnda geen yrrlkteki Fiyat Fark Kararnamesinin ekinde yer alan esaslarn ilgili hkmlerine gre dzenlenecektir. ibaresi yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak idare tarafndan dzenlenecektir. eklinde deitirilmitir.

Ancak, mcbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde, yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak fiyat fark hesaplanacaktr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin Ek-4nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 45.1 inci maddesinin (35) numaral dipnotunun (2) numaral aklamasnn sonuna aadaki cmle eklenmi, 45.1.1 inci maddesinin (36) numaral dipnotunun (1) numaral aklamasnda geen yrrlkteki Fiyat Fark Kararnamesinin ekinde yer alan esaslarn ilgili hkmlerine gre dzenlenecektir. ibaresi yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak idare tarafndan dzenlenecektir. eklinde deitirilmitir.

Ancak, mcbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde, yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak fiyat fark hesaplanacaktr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin Ek-5inde yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bendine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 46.1 inci maddesinin (41) numaral dipnotunun (2) numaral aklamasnn sonuna aadaki cmle eklenmi, 46.1.1 inci maddesinin (42) numaral dipnotunun (1) numaral aklamasnda geen yrrlkteki Fiyat Fark Kararnamesinin ekinde yer alan esaslarn ilgili hkmlerine gre dzenlenecektir. ibaresi yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak idare tarafndan dzenlenecektir. eklinde deitirilmitir.

Ancak, mcbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde, yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak fiyat fark hesaplanacaktr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin Ek-6snda yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 50.1 inci maddesinin (40) numaral dipnotunun (2) numaral aklamasnn sonuna aadaki cmle eklenmi, 50.1.1 inci maddesinin (41) numaral dipnotunun (1) numaral aklamasnda geen yrrlkteki Fiyat Fark Kararnamesinin ekinde yer alan esaslarn ilgili hkmlerine gre dzenlenecektir. ibaresi yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak idare tarafndan dzenlenecektir. eklinde deitirilmitir.

Ancak, mcbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde, yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak fiyat fark hesaplanacaktr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin Ek-7sinde yer alan Mal Almlarna Ait Tip Szlemenin 14 nc maddesindeki (27) numaral dipnot bu szlemenin 14.1 inci maddesine aktarlm ve ayn dipnotun (1) ve (2) numaral aklamalar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) dare, szlemenin uygulanmas srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngrmyor ise madde metnine 14.1. Fiyat fark hesaplanmayacaktr. Ancak, mcbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde, yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak fiyat fark hesaplanacaktr. yazacaktr.

(2) dare, szlemenin uygulanmas srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngryor ise madde metnine 14.1 Fiyat fark hesaplanacaktr. yazacaktr. Ayrca idare tarafndan yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak gerekli dzenleme bu maddede yaplacaktr.

MADDE 6 Ayn Ynetmelie aadaki geici 7 nci madde eklenmitir.

Balam olan ihaleler

GEC MADDE 7 (1) Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce ilan veya duyurusu yaplm olan ihaleler, ilann veya duyurunun yapld tarihte yrrlkte olan ynetmelik hkmlerine gre sonulandrlr.

MADDE 7 Bu Ynetmelik 29/11/2013 tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/3/2009

27159 (Mkerrer)

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

3/7/2009

27277

2-

4/3/2010

27511

3-

16/3/2011

27876

4-

16/7/2011

27996

5-

13/4/2013

28617

6-

24/9/2013

28775