28 Kasm 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28835

YNETMELK

Kamu hale Kurumundan:

HZMET ALIMI HALELER UYGULAMA YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 Mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Hizmet Alm haleleri Uygulama Ynetmeliinin Ek-2sinde yer alan Ak hale Usul le hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 46.1. inci maddesinin 39 numaral dipnotunun (2) numaral aklamasnn sonuna aadaki cmle eklenmi, 46.1.1. inci maddesinin 40 numaral dipnotunun (1) numaral aklamasnda geen yrrlkteki fiyat fark kararnamesinin ekinde yer alan esaslarn ilgili hkmleri ve Kamu hale Genel Tebliindeki aklamalar ibaresi yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar eklinde deitirilmitir.

Ancak, mcbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde, yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak fiyat fark hesaplanacaktr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin Ek-4nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul le hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 46.1. inci maddesinin 34 numaral dipnotunun (2) numaral aklamasnn sonuna aadaki cmle eklenmi, 46.1.1. inci maddesinin 35 numaral dipnotunun (1) numaral aklamasnda geen yrrlkteki fiyat fark kararnamesinin ekinde yer alan esaslarn ilgili hkmleri ve Kamu hale Genel Tebliindeki aklamalar ibaresi yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar eklinde deitirilmitir.

Ancak, mcbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde, yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak fiyat fark hesaplanacaktr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin Ek-5inde yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Gre Pazarlk Usul le hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 47.1. inci maddesinin 39 numaral dipnotunun (2) numaral aklamasnn sonuna aadaki cmle eklenmi, 47.1.1. inci maddesinin 40 numaral dipnotunun (1) numaral aklamasnda geen yrrlkteki fiyat fark kararnamesinin ekinde yer alan esaslarn ilgili hkmleri ve Kamu hale Genel Tebliindeki aklamalar ibaresi yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar eklinde deitirilmitir.

Ancak, mcbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde, yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak fiyat fark hesaplanacaktr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin Ek-6snda yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Gre Pazarlk Usul le hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 51.1. inci maddesinin 39 numaral dipnotunun (2) numaral aklamasnn sonuna aadaki cmle eklenmi, 51.1.1. inci maddesinin 40 numaral dipnotunun (1) numaral aklamasnda geen yrrlkteki fiyat fark kararnamesinin ekinde yer alan esaslarn ilgili hkmleri ve Kamu hale Genel Tebliindeki aklamalar ibaresi yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar eklinde deitirilmitir.

Ancak, mcbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde, yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak fiyat fark hesaplanacaktr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin Ek-7sinde yer alan Hizmet Almlarn Ait Tip Szlemenin 14.2. nci maddesinin 24 numaral dipnotunun (1) numaral aklamasnda geen yrrlkteki fiyat fark kararnamesi hkmlerine gre fiyat fark hesaplanaca belirtilecek ve fiyat fark kararnamesinin ekinde yer alan esaslarn ilgili hkmleri ve Kamu hale Genel Tebliindeki aklamalar erevesinde ibaresi yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak eklinde deitirilmi, (2) numaral aklamasnda yer alan Bu szleme kapsamnda yaplacak iler iin fiyat fark hesaplanmayacaktr. ibaresinden sonra gelmek zere aadaki cmle eklenmitir.

Ancak, mcbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde, yrrlkte bulunan fiyat farkna ilikin esaslar dikkate alnarak fiyat fark hesaplanacaktr.

MADDE 6 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Balam olan ihaleler

GEC MADDE 11 (1) Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce ilan veya duyurusu yaplm olan ihaleler, ilann veya duyurunun yapld tarihte yrrlkte olan ynetmelik hkmlerine gre sonulandrlr.

MADDE 7 Bu Ynetmelik 29/11/2013 tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/3/2009

27159 (Mkerrer)

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

3/7/2009

27277

2-

10/1/2010

27458

3-

4/3/2010

27511

4-

16/12/2010

27787

5-

16/3/2011

27876

6-

20/4/2011

27911

7-

16/7/2011

27996

8-

15/7/2012

28354

9-

13/4/2013

28617

10-

24/9/2013

28775