27 Kasım 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28834

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TAKOGRAF CİHAZLARI MUAYENE VE DAMGALAMA YÖNETMELİĞİNDE
DE
ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi ile geçici 3 üncü maddesi 30/6/2014 tarihinde, diğer maddeleri 15/3/2012 tarihinde yürürlüğe girer.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/1/2012

28171

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/5/2012

28290