27 Kasım 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28834

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK

SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK

YAPAN TARİFE VE TALİMAT

MADDE 1 – 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatın eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek

  Tablo 1

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin

1/1/2014 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

 

 

Asgari Teminatlar (TL)

A- Maddi

B- Sağlık Giderleri

C- Daimi sakatlık ve Ölüm

 Kişi Başına

 Kaza Başına

 Kişi Başına

 Kaza Başına

1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri. Satış hasılatı / kullanım tutarı (*):

 

 

 

 

 

a) 325.000 TL'ye kadar olanlar

53.750

268.750

1.343.750

268.750

1.343.750

b) 325.000-1.300.000 TL olanlar

107.500

268.750

2.687.500

268.750

2.687.500

c) 1.300.000–6.500.000 TL olanlar

215.000

268.750

5.375.000

268.750

5.375.000

d) 6.500.000–40.000.000 TL olanlar

537.500

268.750

8.062.500

268.750

8.062.500

e) 40.000.000 TL’den fazla olanlar

1.612.500

268.750

16.125.000

268.750

16.125.000

2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri

161.250

268.750

2.687.500

268.750

2.687.500

3. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri:

 

 

 

 

 

a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile

537.500

268.750

5.375.000

268.750

5.375.000

b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile

1.612.500

268.750

8.062.500

268.750

8.062.500

4. Tehlikeli atıkların kullanımı

 

 

 

 

 

a) Atıkların enerji üretimi amaçlı kullanımı

107.500

268.750

2.687.500

268.750

2.687.500

b) Geri kazanım ve bertarafı

537.500

268.750

8.062.500

268.750

8.062.500

 

 

Tablo 2

Tüp Gaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2014 Tarihinden itibaren

Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları (TL)

 

Maddi Zararlar

Kaza Başına

75.000

Tedavi Giderleri

 Kişi Başına

262.500

 

Kaza Başına

1.312.500

Daimi Sakatlık ve Ölüm 

 Kişi Başına

262.500

 

Kaza Başına

1.312.500

”

 

MADDE 2 – Aynı Tarife ve Talimata "V. YÜRÜRLÜK" başlıklı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“VI. YÜRÜTME

Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.”

MADDE 3 – Bu Tarife ve Talimat hükümleri 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.