27 Kasım 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28834

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN

TARİFE VE TALİMAT

MADDE 1 – 18/6/2008 tarihli ve 26910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“                                                                                          Ek

Tablo 1

1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

 

A-Sağlık Gideri

B-Sakatlanma ve Ölüm

 

Taşıtın Türü

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk)

268.000

2.144.000

268.000

2.144.000

2

Taksi

268.000

2.144.000

268.000

2.144.000

3

Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk)

268.000

4.556.000

268.000

4.556.000

4

Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk)

268.000

8.040.000

268.000

8.040.000

5

Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)*

268.000

13.400.000

268.000

13.400.000

 

* Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.”

 

MADDE 2 – Aynı Tarife ve Talimata "C. YÜRÜRLÜK" başlıklı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“D. YÜRÜTME

Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.”

MADDE 3 – Bu Tarife ve Talimat hükümleri 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.