27 Kasm 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28834

TEBL

Babakanlk (Hazine Mstearl)tan:

KARAYOLU YOLCU TAIMACILII ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA

SGORTASI TARFE VE TALMATINDA DEKLK YAPILMASINA

LKN TARFE VE TALMAT

MADDE 1 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayl Resm Gazetede yaymlanan Karayolu Yolcu Tamacl Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas Tarife ve Talimatnn "A. Tarife" balkl maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Teminat tutarlar, tamann yapld motorlu kara tatndaki grevli src ve yardmclar ile yolcu koltuk bana, salk giderleri iin 175.000.- TL, sakatlanma ve lm halleri iin 175.000.- TL olarak belirlenmitir.

MADDE 2 Ayn Tarife ve Talimata "C. Yrrlk" balkl maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

D. Yrtme

Bu Tarife ve Talimat hkmlerini Hazine Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.

MADDE 3 Bu Tarife ve Talimat hkmleri 1/1/2014 tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tarife ve Talimat hkmlerini Hazine Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.