27 Kasım 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28834

YÖNETMELİK

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığından:

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞINDA ÇALIŞTIRILACAK
S
ÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/4/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüzde 10 unu” ibaresi “yüzde otuzunu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/4/2012

28257