26 Kasm 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28833

YNETMELK

stanbul niversitesinden:

STANBUL NVERSTES NLSANS VE LSANS ETM

VE RETM YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 21/9/2010 tarihli ve 27706 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul niversitesi nlisans ve Lisans Eitim ve retim Ynetmeliinin 15 inci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Bir yarylda/ylda alnabilecek asgari kredi miktarlar birim kurulu tarafndan belirlenir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin altnc fkrasnn son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Ancak yandal, ift anadal, dikey gei, yatay gei ve deiim program rencileri ile son snf derslerini almaya hak kazanm rencilerin kredi st snr ilgili birimin ynetim kurulu tarafndan belirlenir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesine aadaki yedinci fkra eklenmitir.

(7) Ak ve uzaktan eitim yntemiyle retim yaplan programlarda gzetimsiz yaplan lme deerlendirme etkinliklerinin genel baarya etkisi, %20den fazla olamayacak ekilde ilgili birim kurulu karar ile belirlenir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesine aadaki yedinci fkra eklenmitir.

(7) Ak ve Uzaktan Eitim Fakltesi rencilerinden; birinci yaryln tm derslerinden baarl olamayanlar beinci ve yedinci yaryllardan; ikinci yaryln tm derslerinden baarl olamayanlar altnc ve sekizinci yaryllardan; nc yaryln tm derslerinden baarl olamayanlar sekizinci yaryldan; drdnc yaryln tm derslerinden baarl olamayanlar ise sekizinci yaryldan ders alamaz.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Tm derslere ilikin AGNOsu, 3.00-3.49 arasnda olan renciler onur listesine; 3.50-4.00 arasnda olan renciler ise yksek onur listesine geerek mezun olurlar ve bu durumlar not durum belgesinde (transktript) belirtilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin geici 2 nci maddesine aadaki drdnc fkra eklenmitir.

(4) Bu Ynetmeliin 23 nc maddesinin yedinci fkras, 2014-2015 Eitim ve retim Ylndan itibaren kayt yaptran rencilere uygulanr.

MADDE 7 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

21/9/2010

27706

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

27/8/2011

28038

2-

11/9/2011

28051

3-

10/7/2013

28703

4-

19/9/2013

28770