26 Kasm 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28833

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

HAVA, DZ BALI, TORNAVDA KANALLI VDALAR-MAMUL

KALTES A LE LGL TEBL (TS EN ISO 2009)

(TEBL NO: MSG-MS-2013/34)

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayl Ticarette Taiin Men'i ve hracatn Murakabesi ve Korunmas Hakknda Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayl Trk Standardlar Enstits Kurulu Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 (1) 23/9/2003 tarihli ve 25238 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mecburi Standard Teblii (Tebli No: SG-2003/78) ile Bakanlka mecburi uygulamaya konulan TS 1023-5 EN ISO 2009 Cvatalar-Blm 5: Hava, Dz Bal Tornavida Kanall (Genel Ba Stili)-Mamul Kalitesi A standard mecburi uygulamadan kaldrlacaktr. Bu standard yerine Trk Standardlar Enstits (TSE) tarafndan hazrlanan TS EN ISO 2009 Hava, Dz Bal, Tornavida Kanall Vidalar-Mamul Kalitesi A standard imalat ve sat safhalarnda zorunlu olarak uygulanacaktr.

MADDE 3 (1) TS EN ISO 2009 Standardnn kapsam aada verilmitir:

Bu standard, anma ap M 1,6dan M 10a (dahil) kadar, mamul kalitesi A olan hava, dz bal, tornavida kanall vidalarn zelliklerini kapsar.

zel durumlarda bu standardn kapsamnda bulunmayan zellikler gerekirse rnein; ISO 261, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-2 ve ISO 3506 gibi dier mevcut standartlardan seilmelidir.

MADDE 4 (1) TS EN ISO 2009 standard kapsamna giren rnleri reten ve satanlarn bu Tebli hkmlerine uymalar zorunludur.

MADDE 5 (1) TS EN ISO 2009 standard, TSEnin merkez tekilatndan veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSEnin ve il temsilciliklerinin iletiim bilgilerine TSEnin internet sayfasndan ulalr.

MADDE 6 (1) Bu Tebli yaymland tarihten alt ay sonra yrrle girer.

MADDE 7 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.