26 Kasm 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28833

YNETMELK

stanbul niversitesinden:

STANBUL NVERSTES YABANCI DL ETM-RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 22/11/2012 tarihli ve 28475 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul niversitesi Yabanc Dil Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 6 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) YS ve dier yollarla yerletirilen ve Trkesi A1 ya da A2 dzeyinde olan renciler en ok drt yaryl zorunlu Trke hazrlk snfna devam eder. Trkesi B1 veya B2 dzeyinde olanlar kayt hakk kazand programa kayt yaptrabilir. Bu renciler en ge nc eitim ve retim ylnn bana kadar Trke dzeyini en az C1 dzeyine ykselttiini belgelemelidir. Bu sre sonunda Trkesi hala B1 ya da B2 dzeyinde olanlar dil dzeyini C1 seviyesine karncaya kadar eitim ve retimine devam edemez. Bu artlar; yurt dndaki bir Trk lisesinden veya Trkiyedeki bir liseden mezun olan yabanc uyruklu renciler iin de geerlidir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) YS ve dier yollarla yerletirilen rencilerin istee bal yabanc dil hazrlk snf olan programlara bavurmalar iin Yksekretim Kurulu (YK) tarafndan kabul edilmi merkezlerden ald, Trke bilgisinin en az C1 dzeyde olduunu gsteren sertifikasn veya baar belgesini sunmalar n arttr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 (1) Yatay ve dikey geile gelen renciler nakil yaptrdklar retim kurumlarndan yabanc dil yeterlilik belgesi getirmedikleri takdirde, iki yaryl boyunca zorunlu yabanc dil dersi alr.

(2) Yatay ve dikey gei yoluyla gelen renciler zorunlu hazrlk snf ngren blmlere bavurduklar zaman, bu Ynetmeliin 4 nc maddesinde belirtilen, ulusal/uluslararas yabanc dil snavlarnn birinden Senatoca belirlenen dzeyde puan alrlarsa muaf tutulur. Yabanc dil yeterlilik belgesi olmayan rencilerin akademik takvimde belirtilen tarihte yabanc dil snavna girmeleri zorunludur. Bu rencilerden dikey gei yoluyla gelenler snavda baarsz olduklar veya snava girmedikleri takdirde iki yaryl boyunca yabanc dil hazrlk eitimi grr.

(3) Merkezi yerletirme puanyla ve zel durumlarda yatay geilerde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararas Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri ile Yksekretim Kurulu kararlar uygulanr.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

22/11/2012

28475