26 Kasım 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28833

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  25 Kasım 2013

        69471265-305-10026

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Adli Yardım Anlaşması ve suçluların iadesi hakkında görüşmelerde bulunmak üzere; 26 Kasım 2013 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        25 Kasım 2013

       68244839-140.03-325-672

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 25/11/2013 tarihli ve 69471265-305-10026 sayılı yazınız.

             Adli Yardım Anlaşması ve suçluların iadesi hakkında görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Kasım 2013 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI