25 Kasım 2013 Tarihli ve 28832 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

— Bursa Orhangazi Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/52)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/53)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlân

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri