25 Kasım 2013  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28832

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.             : 2013/53

İşyeri                     :  UCS Hizmet Yön San. ve Tic. A.Ş.

                                  Zeytinoğlu Cad. No: 55/l

                                  Akatlar-Beşiktaş/İSTANBUL

SGK Sicil No.       :  1190694.034-1195446.034

Tespiti İsteyen     :  Tümtis Sendikası

İnceleme               :  UCS Hizmet Yön San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin İSPARK-İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş. üst işverenliğinden aldığı ihale ile İstanbul ili Avrupa Yakası 1. Bölge (Sarıyer-Beşiktaş-Beyoğlu-Kağıthane-Maslak-4. Levent-Şişli) ve Avrupa Yakası 2. Bölge (Eminönü-Silivri arası) park alanlarında (kapalı park, yol üzeri, açık park alanı) “otopark araç hizmet personeli” olarak hizmet verdiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar : UCS Hizmet Yön San. ve Tic. A.Ş. işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği’nin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.