24 Kasım 2013 Tarihli ve 28831 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Plastik Boru Sistemleri-Gaz Yakıtların Taşınmasında Kullanılan-Polietilenden (PE)-Bölüm 3: Ekleme Parçaları ile İlgili Tebliğ (TS EN 1555-3+A1) (No: MSG-MS-2013/30)

— Gaz Kartuşları (Tüpler)-Yeniden Doldurulamayan-Metalik-Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İçin-Vanalı veya Vanasız-Taşınabilir Cihazlarda Kullanılan-İmalat, Muayene, Deneyler ve İşaretleme ile İlgili Tebliğ (TS EN 417) (No: MSG-MS-2013/31)

—  Havşa Mercimek (Oval) Başlı, Tornavida Yuvalı Sac Vidaları ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 1483) (No: MSG-MS-2013/33)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri