24 Kasım 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28831

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HAVŞA MERCİMEK (OVAL) BAŞLI, TORNAVİDA YUVALI SAC

VİDALARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN ISO 1483)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/33)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 25/7/2000 tarihli ve 24120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2000/90-91) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 432-4 EN ISO 1483 “Cıvatalar-Sac Cıvataları Bölüm 4: Havşa Mercimek Başlı (Oval, Genel Baş Stili)-Düz Tornavida Kanallı” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS EN ISO 1483 “Havşa Mercimek (Oval) Başlı, Tornavida Yuvalı Sac Vidaları” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 1483 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard, vida dişi boyutları ST 2,2 ila ST 9,5 (dâhil) olan, havşa mercimek (oval) başlı tornavida yuvalı sac vidalarının karakteristiklerini kapsar.”

MADDE 4 – (1) TS EN ISO 1483 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 1483 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.