24 Kasım 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28831

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

GAZ KARTUŞLARI (TÜPLER)-YENİDEN DOLDURULAMAYAN-METALİK-

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) İÇİN-VANALI VEYA

VANASIZ-TAŞINABİLİR CİHAZLARDA KULLANILAN-İMALAT,

MUAYENE, DENEYLER VE İŞARETLEME İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS EN 417) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/31)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 13/7/2009 tarihli ve 27287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2009/04) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS EN 417 “Gaz Kartuşları (Tüpler)-Yeniden Doldurulamayan-Metalik -Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin-Vanalı veya Vanasız-Taşınabilir Cihazlarda Kullanılan-İmalat, Muayene, Deneyler ve İşaretleme” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS EN 417 “Gaz Kartuşları (Tüpler)-Yeniden Doldurulamayan-Metalik-Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İçin-Vanalı veya Vanasız-Taşınabilir Cihazlarda Kullanılan-İmalat, Muayene, Deneyler ve İşaretleme” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN 417 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

Bu standard, EN 521’de belirtilen özelliklere uygun olan, taşınabilir cihazlarda kullanılan, yeniden doldurulamayan vanalı veya vanasız, metal gaz kartuşlarının malzemelerini, imalatını, muayene ve işaretleme özelliklerini kapsar.

Bu standard, toplam kapasitesi, 50 mL ila 1000 mL arasında olan, kartuşun içindeki gazın meydana getirdiği basınç, 50 °C’ta 13,2 bar’ı aşmayan, kararlı propaden ve/veya metil asetilen ve/veya dimetil-eter veya eş değeri sıvılaştırılmış petrol gazlarının karışımı veya kokulu sıvılaştırılmış petrol gazları ihtiva edecek şekilde tasarımlanmış kartuşlar için uygulanır.

Bununla birlikte, bu gazların kokulandırılması, toplam kapasitesi 150 mL’yi aşmayan kartuşlar için isteğe bağlıdır.

Bu standard, 2008/47/EEC Avrupa Birliği Direktifine göre imal edilmiş, doldurulmuş, deneye tabi tutulmuş ve işaretlenmiş aeorosol kutularını kapsamaz.

Bu standard, birbirinin yerine geçemeyen birleşik gaz konteynerli cihazları veya böyle konteynerleri doldurmak için kullanılan kartuşları kapsamaz (örneğin, çakmaklar).

MADDE 4 – (1) TS EN 417 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS EN 417 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.