21 Kasım 2013 Tarihli ve 28828 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

—  Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—  Anadolu Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Anadolu Üniversitesi Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Nişantaşı Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

—  Zirve Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/23)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


20/11/2013 tarihli ve 28827 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.


 

 

Tıklayınız


21/11/2013 tarihli ve 28828 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Başbakanlık ve Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi ile Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.