13 Kasım 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28820

YÖNETMELİK

Melikşah Üniversitesinden:

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ YAZ YARIYILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/7/2011 tarihli ve 27992 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Melikşah Üniversitesi Yaz Yarıyılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Daha önce geçer not aldığı dersi not yükseltmek amacıyla tekrarlayan öğrenci için tekrarlanan derste daha önceki not ne olursa olsun en yüksek not geçerlidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Melikşah Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/7/2011

27992 (Mükerrer)