13 Kasım 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28820

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/1/2012 tarihli ve 28176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eşdeğerliliği kabul edilen sınavların puanları İngilizce Hazırlık Okulu Müdürlüğünün önerisi üzerine Senatoca belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/1/2012

28176

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/5/2012

28292

2-

26/12/2012

28509

3-

26/6/2013

28689