13 Kasım 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28820

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  12 Kasım 2013

         69471265-305-9612

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             6. Uluslararası İpekyolu Forumuna katılmak üzere; 13 Kasım 2013 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        12 Kasım 2013

       68244839-140.03-310-649

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 12/11/2013 tarihli ve 69471265-305-9612 sayılı yazınız.

             6. Uluslararası İpekyolu Forumuna katılmak üzere, 13 Kasım 2013 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI