13 Kasım 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28820

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HAVŞA (DÜZ) BAŞLI TORNAVİDA YUVALI SAC VİDALARI

İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN ISO 1482)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/32)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 25/7/2000 tarihli ve 24120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2000/90-91) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan  TS 432-6 EN ISO 1482 “Cıvatalar - Sac Cıvataları - Bölüm 6: Havşa Başlı (Genel Baş Stili) - Düz Tornavida Kanallı” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu standard yerine Türk Standardları Enstitüsü  (TSE) tarafından hazırlanan TS EN ISO 1482  “Havşa (Düz) Başlı, Tornavida Yuvalı Sac Vidaları”  standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 1482 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

Bu standard, vida dişi boyutları ST 2,2 (dahil) ila ST 9,5 (dahil) olan, havşa (düz) başlı, tornavida yuvalı sac vidalarının özelliklerini kapsar.

MADDE 4 – (1) TS EN ISO 1482 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 1482 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.