7 Kasım 2013 Tarihli ve 28814 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6500   Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci Çerçevesinde Koordinasyon Komitesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6501   Bir Üniversite Adı ile Bir İlçe Adının Değiştirilmesi Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5484  Orman Mühendisleri Odasının İdari ve Mali Denetiminin Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Yapılması Hakkında Karar

2013/5485  Avrupa Birliği Bakanlığı Merkez Teşkilatına Bağlı Olarak, İstanbul İlinde Temsilcilik Açılması Hakkında Karar

2013/5516  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2013/5488    Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

—  Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma ile Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Türk Silâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/76, K: 2013/44 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri