6 Kasım 2013 Tarihli ve 28813 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Milli Eğitim Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanlığı Yönetmeliği

—  Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Üst Uzmanlık Eğitimi Uygulama ve Değerlendirme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 4/11/2013 Tarihli ve 2013/179 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—  5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

DÜZELTME  (30/10/2013 Tarihli ve 28806 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan, 6499 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


5/11/2013 tarihli ve 28812 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.