5 Kasım 2013 Tarihli ve 28812 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Ekonomi Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Orman ve Su İşleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2013/5544    Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzmanlığı Yönetmeliği

—   Tozla Mücadele Yönetmeliği

—   Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

—   Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik

—   Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği

—   Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (SGM: 2013/17)

—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/13)

—   Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 359)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


5/11/2013 tarihli ve 28812 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.