5 Kasm 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28812

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

TOZLA MCADELE YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, iyerlerinde tozdan kaynakl ortaya kabilecek risklerin nlenebilmesi amacyla i sal ve gvenlii ynnden tozla mcadele etmek ve bu ilerde alanlarn tozun etkilerinden korunmalarn salamak iin alnmas gerekli tedbirlere dair usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu kapsamna giren iyerlerinde; alanlarn yaptklar ilerden dolay toz maruziyetinin olabilecei iyerlerinde uygulanr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununun 30 uncu maddesine dayanlarak dzenlenmitir.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Asbest :

1) Aktinolit Asbest, CAS No 77536-66-4,

2) Antofilit Asbest, CAS No 77536-67-5,

3) Grnerit Asbest (Amosit) CAS No 12172-73-5,

4) Krizotil, CAS No 12001-29-5, CAS No132207-32-0,

5) Krosidolit, CAS No 12001-28-4,

6) Tremolit Asbest, CAS No 77536-68-6,

lifli silikatlarn,

b) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,

c) Genel Mdrlk (SGGM): Sal ve Gvenlii Genel Mdrln,

) ILO: Uluslararas alma rgtn,

d) nert toz: Solunumla akcierlere ulamasna ramen akcierlerde yapsal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlar,

e) SGM: Sal ve Gvenlii Enstits Mdrln,

f) Kristal yapda SiO2: Kuvars, tridimit ve kristobaliti,

g) Lifsi tozlar: Uzunluu be mikrondan daha byk, eni mikrondan daha kk ve boyu eninin katndan byk olan paracklar,

) Okuyucu: ILO Uluslararas Pnmokonyoz Radyografileri Snflandrlmas konusunda eitim alm hekimi,

h) Pnmokonyoz (Akcier Toz Hastal): Akcierlerde tozun birikmesi sonucu ortaya kan doku reaksiyonu ile oluan hastal,

) SGK: Sosyal Gvenlik Kurumunu,

i) Solunabilir toz: Aerodinamik edeer ap 0,15,0 mikron byklnde kristal veya amorf yapda toz ile ap mikrondan kk, uzunluu apnn en az kat olan lifsi tozlar,

j) Standart akcier radyografisi: En az 35x35 cm ebatnda ILO Uluslararas Pnmokonyoz Radyografileri Snflandrlmas kriterlerine gre deerlendirilebilir akcier radyografisini veya dijital akcier radyografisini,

k) Toz: Bu Ynetmelie gre iyeri ortam havasna yaylan veya yaylma potansiyeli olan paracklar,

l) Toz lm: yeri ortam havasndaki toz miktarnn gravimetrik esasa veya lifsi tozlarda lif saysna gre belirlenmesini,

m) Tozla Mcadele Komisyonu (TMK): Bu Ynetmelik erevesinde alma hayatnda tozla ilgili konularda ihtiya ve ncelikleri belirleyerek teknik ve tbbi adan gr ve neri hazrlamak amacyla Bakanlka oluturulan komisyonu,

n) Zaman Arlkl Ortalama Deer (ZAOD/TWA): Gnlk 8 saatlik zaman dilimine gre llen veya hesaplanan zaman arlkl ortalama deeri,

ifade eder.

KNC BLM

verenin Ykmllkleri ve Risk Deerlendirmesi

verenin ykmllkleri

MADDE 5 (1) veren, her trl tozun meydana geldii iyerlerinde alanlarn toz maruziyetini nlemek ve alanlarn toz ile ilgili tehlikelerden korunmas iin gerekli tm koruyucu ve nleyici tedbirleri almakla ykmldr.

(2) veren, ayrca tozdan kaynaklanan maruziyetin nlenmesinde;

a) kame yntemi uygulanarak, toz oluumuna neden olabilecek tehlikeli madde yerine alanlarn salk ve gvenlii ynnden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan maddelerin kullanlmasn,

b) Riski kaynanda nlemek zere; uygun i organizasyonunun yaplmasn ve toplu koruma yntemlerinin uygulanmasn,

c) Toz kn nlemek iin uygun mhendislik yntemlerinin kullanlmasn,

) yerlerinin alma ekline ve alanlarn yaptklar ie gre, ihtiya duyulan yeterli temiz havann bulunmasn,

d) Alnan nlemlerin yeterli olmad durumlarda alanlara tozun niteliine uygun kiisel koruyucu donanmlarn verilmesini ve kullanlmasn,

e) Alnan nlemlerin etkinliini ve srekliliini salamak zere yeterli kontrol, denetim ve gzetim yaplmasn,

f) yerlerinde oluan atklarn, evre ve ehircilik Bakanlnn ilgili mevzuatna uygun olarak bertaraf edilmesini,

salar.

Risk deerlendirmesi

MADDE 6 (1) veren, alanlarnn salk ve gvenliini tehlikeye atacak, iyerinde bulunan tozlardan kaynaklanan olumsuz etkileri belirlemek zere, 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu ve 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sal ve Gvenlii Risk Deerlendirmesi Ynetmelii hkmlerine uygun ekilde risk deerlendirmesi yapmakla ykmldr.

(2) Tozlu ilerde yaplacak risk deerlendirmesinde aada belirtilen hususlar zellikle dikkate alnr.

a) Ortamda bulunan tozun eidi,

b) Ortamda bulunan tozun salk ve gvenlik ynnden tehlike ve zararlar,

c) Maruziyetin dzeyi, sresi ve skl,

) Bu Ynetmeliin Ek-1inde yer alan mesleki maruziyet snr deerleri,

d) Toz lm sonular,

e) Alnmas gereken nleyici tedbirleri,

f) Varsa daha nce yaplm olan salk gzetimlerinin sonular.

NC BLM

Tozla Mcadele Komisyonu, Toz lmleri ve Maruziyet Snr Deerleri

Tozla mcadele komisyonu

MADDE 7 (1) SGGM Genel Mdr veya Genel Mdrn grevlendirecei bir Genel Mdr Yardmcs bakanlnda; Salk Bakanl, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl, evre ve ehircilik Bakanl, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan birer temsilci ile Tefti Kurulu Bakanlndan i sal ve gvenlii ynnden tefti yapmaya yetkili bir i mfettii, SGKden bir temsilci, Genel Mdrlkten bir hekim ile bir mhendis veya bir i sal ve gvenlii uzman, en ok yesi olan alan ve iveren konfederasyonlarndan birer temsilci ve Bakanlka uygun grlecek tozla mcadele ve toza bal meslek hastalklar konularnda almalar bulunan niversitelerin tp ve mhendislik fakltelerinden birer retim yesinin katlmyla bir komisyon kurulur. Bu komisyon yelerinin grev sresi yldr. Sresi bitenler yeniden grevlendirilebilir.

(2) Bu komisyon ylda iki defa toplanr. Komisyon, Bakanln ve komisyon yelerinin istei zerine olaanst toplanarak gelen gr ve nerileri deerlendirir. Komisyon tozla ilgili hangi sektrlerde rehber hazrlanmas gerektiine karar verir ve bu rehberlerin hazrlanmasnda hangi kurum ve/veya kurulularn grev alacan belirler.

(3) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Mdrlke yrtlr.

Toz lmleri

MADDE 8 (1) veren, her trl tozun meydana geldii iyerlerinde 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hijyeni lm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakknda Ynetmelik hkmleri sakl kalmak kaydyla;

a) Risk deerlendirmesi sonucuna gre belirlenen periyodik aralklarla toz lmlerinin yaplmasn,

b) yerinde alanlarn toz maruziyetinin bulunduu koullarda herhangi bir deiiklik olduunda bu lmlerin tekrarlanmasn,

c) lm sonularnn, Ek-1de belirtilen mesleki maruziyet snr deerleri dikkate alnarak deerlendirilmesini,

) yerinde yaplacak denetimler iin toz lmlerinin Genel Mdrlke n yeterlik veya yeterlik belgesi verilen laboratuvarlarca yaplmasn salar.

Maruziyet snr deerleri

MADDE 9 (1) Tozlar iin mesleki maruziyet snr deerleri, Ek-1'de yer alan tabloda belirtilen deerlerin stnde olamaz.

(2) Tozlu iyerlerinde toz oluumunun nlenmesi, tozun alma ortamna yaylmadan kaynanda yok edilmesi veya tozun bastrlmas gibi dier yntemler ile toz younluunun Ek-1'deki deerlerin altna drlmesi iin almalar yaplr. Bu almalar sonucunda toz lm yenilenir ve toz younluunun uyulmas gereken deerde olduu veya altna dt tespit edildiinde alma izni verilir.

DRDNC BLM

Salk Gzetimi, Pnmokonyozdan Korunma ve Pnmokonyoz

Tans ile lgili lemler

Salk gzetimi

MADDE 10 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren iyerlerinde alan ve alacak kiilerin yaplacak salk gzetiminde aadaki hususlar dikkate alnr.

a) 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayl Resm Gazetede yaymlanan yeri Hekimi ve Dier Salk Personelinin Grev, Yetki, Sorumluluk ve Eitimleri Hakknda Ynetmelik ekinde yer alan e Giri / Periyodik Muayene Formu rneine gre yaplr.

b) alanlarn salk gzetimi; risk deerlendirmesi, aralklarla yaplan toz lm sonular ve tozun cinsi dikkate alnarak iyeri hekimince belirlenen sklkta tekrarlanr ve her alan iin salk kayd tutulur.

c) Pnmokonyoz ynnden yaplan periyodik salk muayenelerinde Ek-2de verilen Pnmokonyoz Tan emas dikkate alnr.

) Salk gzetiminden sorumlu iyeri hekimi; muayene ve tetkiklerin sonucuna gre, alann toza maruz kalaca ilerde altrlmamas da dahil, her trl koruyucu ve nleyici tedbirleri belirler ve tavsiyelerde bulunur.

d) yeri hekimi, alann maruziyetinin sona ermesinden sonra da yaplmas gereken salk deerlendirmesi ile ilgili bilgi verir ve maruziyetin bitmesinden sonra salk gzetiminin devam etmesi gereken sreyi belirleyebilir.

e) alan veya iveren salk muayenesi ve tetkiklerinin yeniden yaplmasn isteme hakkna sahiptir.

Akcier radyografilerinin deerlendirilmesi

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren iyerlerinde 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen durumlarda ve iyeri hekimince belirlenen sklkta ILO Uluslararas Pnmokonyoz Radyografileri Snflandrlmasna uygun standartlarda akcier radyografileri ekilir.

(2) Bu Ynetmelik kapsamna giren asbest ve trleri, kuvars ieren tozlarn bulunabilecei iyerlerinde; risk deerlendirmesi ve lm sonular ile alanlarn salk durumlar dikkate alnarak hangi sklkta standart akcier radyografilerinin ekilecei iyeri hekimince belirlenir.

(3) Bu Ynetmelik kapsamna giren asbest ve trleri, kuvars ieren tozlarn bulunabilecei iyerlerinde alanlarn standart akcier radyografileri okuyucu tarafndan ILO Uluslararas Pnmokonyoz Radyografi Snflandrlmasna gre deerlendirilir. Farkllk gsteren deerlendirme sonular, okuyucular tarafndan birlikte deerlendirilerek nihai sonular iverene yazl olarak bildirilir.

(4) Okuyucu listeleri, SGGM veya SGMn internet sayfasndan temin edilebilir.

(5) Bu Ynetmelik kapsamna giren asbest ve trleri, kuvars ieren tozlar hari dier tozlarn bulunduu iyerlerinde alanlarn ILO Uluslararas Pnmokonyoz Radyografi Snflandrlmasna uygun standartlarda akcier radyografisi iyeri hekimi tarafndan maruz kalnan tozun zellikleri de dikkate alnarak deerlendirilir. htiya duyulmas halinde ileri tetkik ve deerlendirme iin, okuyucuya gnderilebilir.

Pnmokonyoz olgularnn belirlenmesi

MADDE 12 (1) Ek-3te verilen ILO Uluslararas Pnmokonyoz Deerlendirme Kategorisi izelgesine gre okuyucularn nihai deerlendirme sonularna ilikin raporunu alan iveren;

a) Kategori 0 olarak deerlendirilenlerin; aralkl muayenelerle takibinin yaplmasn,

b) Kategori 1 ve zeri olarak deerlendirilenlerin; SGK tarafndan yetkilendirilen salk hizmet sunucularna sevkini salar.

(2) Meslek hastalklar tbbi tansnda yetkili salk kuruluu, dzenledii raporlarn birer rneini ilgili iverene gnderir.

Pnmokonyoz tans alan alanlarn alma durumu

MADDE 13 (1) veren, meslek hastalklar tansnda yetkili salk kuruluunun alanla ilgili dzenledii raporda belirtilen alma koullarn salamakla ykmldr.

Kaytlarn saklanmas

MADDE 14 (1) veren, iyerinde alanlarn yaptklar i, alma sresi, toz lm sonular ile kiisel salk dosyalarnn kaytlarn ilgili mevzuatta ayrca belirlenmemise alann iten ayrlma tarihinden itibaren on be yl sreyle saklar. yeri ortamndaki tozlardan kaynaklanan hastalklarn ykmllk sresi bu sreyi aan iyerlerinde, evraklarn saklanmas hastalklarn ykmllk sresine gre uzar. alann iyerinden ayrlarak baka bir iyerinde almaya balamas halinde, yeni iveren alann kiisel salk dosyasn ve dier kaytlar ister, nceki iveren de dosyann bir rneini onaylayarak gnderir.

(2) alanlar kendilerine ait kaytlarn bir rneini alabilirler. alanlar ve/veya alan temsilcileri de kaytlar hakknda isimsiz olarak genel bilgileri alabilirler.

BENC BLM

Eitim

alanlarn eitimi ve bilgilendirilmesi

MADDE 15 (1) veren, 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununun 16 ve 17 nci maddelerinde ve 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayl Resm Gazetede yaymlanan alanlarn Sal ve Gvenlii Eitimlerinin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikte belirtilen hususlar sakl kalmak kaydyla alanlarn ve temsilcilerinin eitim ve bilgilendirilmelerini salar. Bu eitim ve bilgilendirilmeler zellikle aadaki hususlar ierir.

a) Risk deerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler,

b) yerinde bulunan tozun eidinin tannmas, tozdan kaynaklanan salk ve gvenlik riskleri, meslek hastalklar, mesleki maruziyet snr deerleri ve dier yasal dzenlemeler hakknda bilgiler,

c) alanlarn kendilerini ve dier alanlar tehlikelerden korumas iin yaplmas gerekenler ve alnacak nlemler,

) Kiisel koruyucu donanmlarn doru kullanm ve bakm.

Pnmokonyoz okuyucu eitimi

MADDE 16 (1) ILO Uluslararas Pnmokonyoz Radyografi Snflandrlmas Okuyucu eitimi SGM tarafndan dzenlenir. Eitimi baarl ile bitiren hekimlere Ek-4teki rneine uygun sertifika dzenlenir.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Tozla mcadele birimleri

MADDE 17 (1) Hijyeni lm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakknda Ynetmelik hkmleri sakl kalmak kaydyla 14/9/1990 tarihli ve 20635 sayl Resm Gazetede yaymlanan Maden ve Taocaklar letmelerinde ve Tnel Yapmnda Tozla Mcadeleyle lgili Ynetmelik hkmleri gereince kurulmu olan Tozla Mcadele Birimleri i kontrol amacyla iyerlerinde toz lm yapmaya devam edebilirler.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 18 (1) 14/9/1990 tarihli ve 20635 sayl Resm Gazetede yaymlanan Maden ve Taocaklar letmelerinde ve Tnel Yapmnda Tozla Mcadeleyle lgili Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 19 (1) Bu Ynetmeliin;

a) 8 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi 20/8/2015 tarihinde,

b) Dier hkmleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

Yrtme

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin ekleri iin tklaynz