31 Ekim 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28807

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

SALIK BAKANLIINCA DENETLENEN BAZI RNLERN THALAT

DENETM TEBL (RN GVENL VE DENETM: 2013/20)NDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(RN GVENL VE DENETM: 2013/37)

MADDE 1 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Salk Bakanlnca Denetlenen Baz rnlerin thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/20)nin 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, ek-1/A, ek-1/B, ek-1/C ve ek-2de yer alan rnlerin ithalatnda insan sal ve gvenlii ynnden uygunluk denetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 2 (1) Bu Tebli, Serbest Dolama Giri Rejimine tabi tutulan ek-1/A, ek-1/B, ek-1/C ve ek-2de yer alan rnlerin ithalatna ilikin usul ve esaslar kapsar.

MADDE 3 Ayn Tebliin 4 nc maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Ek-1/A, ek-1/B, ek-1/C ve ek-2de yer alan rnlerin, karlarnda belirtilen amalarla kullanlmak zere ithal edilmesi halinde, insan sal ve gvenlii ynnden uygunluu Kontrol Belgesi ile belgelenir.

(2) Bu Tebli kapsam rnler iin ithalat veya temsilcisi tarafndan Kontrol Belgesi gmrk beyannamesinin tescili srasnda ilgili gmrk idaresine sunulur.

MADDE 4 Ayn Tebliin 5 inci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 5 Ayn Tebliin 6 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Avrupa Birliinde serbest dolama girmi, Birliin mevzuatna gre retilen ve belgelendirilen rnlere ilikin bilgi, belge, test ve analiz sonularnn Bakanla iletilmesi halinde rnn zelliine gre Bakanlka dorudan Kontrol Belgesi verilir. Ancak lke koullar gz nne alnarak ilave bilgi ve belgeler istenebilir, ithalata konu rn fiziki muayene ve teste tabi tutulabilir.

MADDE 6 Ayn Tebliin 9 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 9 (1) Salk Bakanlnca dzenlenen Kontrol Belgesi tescil srasnda gmrk beyannamesine kaydedilir. Kontrol Belgesinin ilgili gmrk idaresine sunulmasndan ithalat veya temsilcisi sorumludur.

(2) Birinci fkra kapsamndaki ilemlerde ithalat veya temsilcisinin beyan esastr. Yanl veya yanltc beyanda bulunulduunun tespiti halinde 10 uncu madde hkmleri uygulanr.

MADDE 7 Ayn Teblie ekli ek-3, ek-5 ve ek-6 yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Bu Tebli 31/10/2013 tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.