21 Ekim 2013 Tarihli ve 28798 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Milli Savuma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim −Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yaşar Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânI

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlân

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri