14 Ekim 2013 Tarihli ve 28795 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2013/5451  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında 2013-2016 Yıllarına İlişkin Kültürel, Eğitsel ve Bilimsel Değişim Programının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Antrenör Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri