13 Ekim 2013 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28794

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 7/10/2013

Karar No : 2013/175

Konu : Manisa li, Soma lesi, Kurtulu Mah. (151 ada 2 nolu parsel)

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 17/9/2013 tarih ve 8346 sayl yazsna istinaden;

1- zelletirme kapsam ve programnda bulunan, mlkiyeti Trkiye eker Fabrikalar A.. adna kaytl Manisa li, Soma lesi, Kurtulu Mahallesi snrlar ierisinde yer alan 2.388,00 m2 yzlml 151 ada, 2 nolu parsele Ticaret Alan (Bitiik nizam, 5 kat) ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan, Kurulumuzun 22/7/2013 tarih ve 2013/127 sayl Karar ile onaylanan, 24/7/2013 tarih ve 28717 sayl Resm Gazetede yaymlanan 1/5000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliine ilikin ask srecinde yaplan itirazlarn reddedilmesine;

2- Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Soma Belediye Bakanlna gnderilmesine karar verilmitir.