13 Ekim 2013 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28794

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 7/10/2013

Karar No : 2013/172

Konu : Tanmazlarn sat

Kurulumuzca;

zelletirme daresi Bakanl (dare)nn 19/9/2013 tarihli ve 8417 sayl yazsna istinaden;

1- Mlkiyeti Gayrimenkul A..ye ait; Aydn ili, Merkez-1 ilesi, Cumhuriyet Mahallesi, 313 ada, 14 no.lu parseldeki 461 m2 yzlml korunmas gerekli kltr ve tabiat varl nitelikli binay havi gayrimenkuln zerindeki bina ile birlikte zelletirilmesi amacyla yaplan ihale sonucunda hale Komisyonunca; 2.635.000 (kimilyonaltyzotuzbebin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Mustafa EVKe ihale artnamesi erevesinde satlmasna, Mustafa EVKin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, ihalede ikinci en yksek teklifi veren Kemal UAKLIya 2.630.000 (kimilyonaltyzotuzbin) Trk Liras bedelle ihale artnamesi erevesinde satlmasna, Kemal UAKLInn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, ihalede n en yksek teklifi veren Zerrin ERALa 2.628.000 (kimilyonaltyzyirmisekizbin) Trk Liras bedelle ihale artnamesi erevesinde satlmasna, Zerrin ERALn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilikin verilen Kararn onaylanmasna,

2- Mlkiyeti Trkiye Elektrik Datm A.. (TEDA)ye ait; Tekirda ili, Marmara Erelisi ilesi, Yeniiftlik ky, Denizboyu mevkii, 319 ada, 2 no.lu parseldeki 11.953,84 m yzlml tercihli kullanm alan imarl gayrimenkuln zelletirilmesi amacyla yaplan ihale sonucunda hale Komisyonunca; 4.121.000 (Drtmilyonyzyirmibirbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Hali Oto Ticaret ve Sanayi A..ye ihale artnamesi erevesinde satlmasna, Hali Oto Ticaret ve Sanayi A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, ihalede ikinci en yksek teklifi veren Sirkeci plik Tekstil Petrol rnleri Transmarin Turizm naat Ticaret A..ye 4.120.000 (Drtmilyonyzyirmibin) Trk Liras bedelle ihale artnamesi erevesinde satlmasna, Sirkeci plik Tekstil Petrol rnleri Transmarin Turizm naat Ticaret A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilikin verilen Kararn onaylanmasna,

3- Sat szlemeleri ve konu ile ilgili dier hususlarn belirlenmesi ile sat szlemelerinin imzalanmas, sat ve devir ile ilgili ilemlerin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna,

karar verilmitir.