13 Ekim 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28794

TEBLİĞ

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.               : 2013/47

İşyeri                       :  Norm Sanayi Ürünleri İmalat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

                                    Altaş Yapı San. ve Tem. Hiz. Tic. A.Ş. iş ortaklığı

                                    Ege Mah. Nato Yolu Cad. Çankaya Belediyesi

                                    Yapı Sanatlar Müdürlüğü Yanı Mamak/ANKARA

SGK Sicil No.         : 1181739.06

Tespiti isteyen        : Tümtis Sendikası

İnceleme                  : Norm Sanayi Ürünleri İmalat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Altaş Yapı San. ve Tem. Hiz. Tic. A.Ş. iş ortaklığında Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin hizmet alım sözleşmesi ile Çankaya Belediye Başkanlığı yetki sınırları dahilinde bulunan bulvar, cadde, sokak, pazar yerleri, meydan ve refüjlerde bulunan çöp ve katı atıkların günlük olarak toplanması ve çöp döküm alanına naklinin yapılması işini yürütmesi nedeniyle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Norm Sanayi Ürünleri İmalat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Altaş Yapı San. ve Tem. Hiz. Tic. A.Ş. iş ortaklığı tarafından yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.