13 Ekim 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28794

ATAMA KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Bazı Danıştay Tetkik Hâkimlerinin 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince Danıştay Savcılığına atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

BİRİNCİ DAİRE KARARI: 26.09.2013/1893

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 33576 Ali Özgür AYTAÇ,

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 42979 Aydın AKGÜL,

Naklen atanmışlardır.