13 Ekim 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28794

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                          T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        12 Ekim 2013

          68244839-140.01-8-585

BAŞBAKANLIĞA

             13-17 Ekim 2013 tarihlerinde Suudi Arabistan Krallığı’na ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK vekâlet edecektir.

             Gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI