13 Ekim 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28794

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2013/5368

6 Mayıs 2013 tarihinde Lizbon’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Yükseköğretim, Kültür, Spor, Gençlik ve Basın-Yayın Alanlarında 2013-2016 Yıllarına İlişkin İşbirliği Programı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 20/8/2013 tarihli ve 752870 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                      C. YILMAZ                                                 B. ATALAY                                          B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı V.                            Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                     B. ARINÇ                                                      N. ERGÜN                                           M. Z. ÇAĞLAYAN                                    N. ERGÜN

              Adalet Bakanı V.                        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.             Avrupa Birliği Bakanı V.         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                         S. KILIÇ                                              A. DAVUTOĞLU                              M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı         Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                            Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                    İ. YILMAZ                                                             V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                              Millî Savunma Bakanı                                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                             B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, 

Teknoloji ve Yükseköğretim, Kültür, Spor, Gençlik ve Basın-Yayın Alanlarında

2013-2016 Yıllarına İlişkin İşbirliği Programı