12 Ekim 2013 Tarihli ve 28793 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARLARI

1048  Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar

1049  Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak’ın Kuzeyinden Ülkemize Yönelik Terör Tehdidinin ve Saldırılarının Bertaraf Edilmesi Amacıyla, Sınır Ötesi Harekât ve Müdahalede Bulunmak Üzere, Irak’ın PKK Teröristlerinin Yuvalandıkları Kuzey Bölgesi ile Mücavir Alanlara Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17.10.2007 Tarihli ve 903 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve 08.10.2008, 06.10.2009, 12.10.2010, 05.10.2011 ve 11.10.2012 Tarihli 929, 948, 975, 1005 ve 1026 Sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca 17.10.2013 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2013/5400  Ortadoğu’da Barış Konulu 2013 Uluslararası Medya Seminerinin Ülkemizde Düzenlenmesine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2013/5449   Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) V. Bileşeni Kapsamında IPARD Yardımı Çok Yıllı Finansman Anlaşmasını (2007-2011) Değiştiren Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5287   Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kV Akköprü-Fethiye Enerji İletim Hattı (Yeni+Yenileme) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde , İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5293    Adana İli, Seyhan İlçesi, 2000 Evler Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5294    Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2013/5296    Ordu İlinde Tesis Edilecek Üçgen II Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali ile Uzunisa Trafo Merkezi Arasında Enerji Nakil Hattı Yapımı  Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5297    İstanbul İli, Tuzla İlçesi, İçmeler Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5298    Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik  İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5299   Artvin İli, Merkez İlçe, Çayağzı Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5312    Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi Sınırları İçerisinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması  Hakkında Karar

2013/5315    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

2013/5350    2013 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar

2013/5355    İzmir İlinde Tesis Edilecek Seferihisar Rüzgar Enerji Santrali Üretim Tesisi ile Urla TM Arasında Enerji Nakil Hattı Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5366   Yalova İli, Merkez İlçe, Bağlarbaşı Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5367    Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirkapı Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5370    Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2013/5374    Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2013/5376    İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5377    İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yunus Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5378    Denizli İli, Merkez İlçesi, Sümer Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5381    İstanbul İli, Kabataş-Beşiktaş-Şişli-Alibeyköy-Tekstilkent-Mahmutbey Arası Metro Hattı Uygulama Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5382    Hatay İli, İskenderun İlçesi, Meydan, Cumhuriyet, Modernevler, Numune, Pınarbaşı ve Esentepe  Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanların Riskli  Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2013/5385    Kamu İdaresi Sağlık Hizmeti Sunucuları Dışındaki Vakıf Üniversiteleri Dahil Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucuları Tarafından, Sağlık  Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca Belirlenen Sağlık Hizmetleri Bedeline Ek Olarak Alınabilecek İlave Ücretin Belirlenmesine İlişkin Karar

2013/5391    Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kV (Çankaya-Çimpor) Brş. N-İmrahor Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5393    Adana İlinde Tesis Edilecek Öner Hidroelektrik Santrali Üredim ve Yardımcı Tesislerinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5394    Demirci Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası  Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5395    Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kV Çorlu-Çerkezköy (Yenileme) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde , İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 2013/5396   Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kV Çorlu-Büyükkarıştıran Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5410    Trabzon İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5415    Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alemdar ve Gaziakdemir Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5416    Trabzon İli, Merkez İlçesi, 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5421    Trabzon İçmesuyu Projesi (DOKAP) Kapsamındaki Atasu Barajı Atık Su Arıtma Tesislerinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5424    Ekonomi Bakanlığının Bazı Birimlerine Bağlı Olarak (5) Adet Daire Başkanlığı Kurulması Hakkında Karar

2013/5425    Siirt İli, Eruh İlçesinde Tesis Edilecek Baran Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5430    Bursa İli, Kestel İlçesi, Vani Mehmet Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5431    Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Küçükcami ve Bahçelievler Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5432    İzmir İli, Menemen İlçesi, Tülbentli, Zafer, Kazımpaşa ve Esatpaşa Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5434    İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dumlupınar ve Orta  Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5435    Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Kurtuluş Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5437    İstanbul İli, Kartal İlçesi, Kordonboyu Mahallesi ve Yukarı Mahalle Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların  Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5452    İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik

—  Motorlu Araçların ve Römorklarının Kütle ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1230/2012)

—  Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik

—  Elektrik Üretim Anonim Şirketi Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satış Yönetmeliği

—  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yeraltı Suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/8)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 4/10/2013 Tarihli ve 2013/159, 2013/160, 2013/161, 2013/162, 2013/163, 2013/164, 2013/165, 2013/166 Sayılı Kararları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 28/9/2013 Tarihli ve 398 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri