12 Ekim 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28793

TEBLLER

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 4/10/2013

Karar No : 2013/159

Konu : Burdur li, Glhisar lesi, eme Mah. (185 ada 1 nolu parsel)

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 29/08/2013 tarih ve 7796 sayl yazsna istinaden;

1- zelletirme kapsam ve programnda bulunan, mlkiyeti Trkiye eker Fabrikalar A.. adna kaytl Burdur li, Glhisar lesi, eme Mahallesi snrlar ierisinde yer alan 5.610,00 m2 yzlml 185 ada, 1 nolu parsele Konut Alan (alann 15 metrelik yola cepheli tarafnda; ayrk nizam 4 kat, taks:0.35, kaks:1,40, alann 12 metrelik yola cepheli tarafnda ise; ayrk nizam 3 kat, taks:0.35, kaks:1,05 ), Park ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2- Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Glhisar Belediye Bakanlna gnderilmesine karar verilmitir.

 

mar Plan Deiiklii

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 4/10/2013

Karar No : 2013/160

Konu : Burdur li, Yeilova lesi, Emek Mah. (191 ada 1 nolu parsel)

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 29/8/2013 tarih ve 7798 sayl yazsna istinaden;

1- zelletirme kapsam ve programnda bulunan, mlkiyeti Trkiye eker Fabrikalar A.. adna kaytl Burdur li, Yeilova lesi, Emek Mahallesi snrlar ierisinde yer alan 8.455,77 m2 yzlml 191 ada, 1 nolu parsele Konut Alan (parselin 14.50 metrelik yoldan cephe alan ksmnda ayrk nizam 3 kat, taks:0.30, kaks:0.90 ve parselin dier ksmnda ayrk nizam 2 kat, taks:0.30, kaks:0.60), Park ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2- Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Yeilova Belediye Bakanlna gnderilmesine karar verilmitir.

 

mar Plan Deiiklii

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 4/10/2013

Karar No : 2013/161

Konu : Afyonkarahisar li, uhut lesi, Hisar Mah. (273 ada 8 nolu parsel)

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 29/8/2013 tarih ve 7797 sayl yazsna istinaden;

1- zelletirme kapsam ve programnda bulunan, mlkiyeti Trkiye eker Fabrikalar A.. adna kaytl Afyonkarahisar li, uhut lesi, Hisar Mahallesi snrlar ierisinde yer alan 4.540,00 m2 yzlml 273 ada, 8 nolu parsele Konut Alan (emsal:1.50, hmax: 4 kat), Park ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2- Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin uhut Belediye Bakanlna gnderilmesine karar verilmitir.

 

mar Plan Deiiklii

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 4/10/2013

Karar No : 2013/162

Konu : mar Plan.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 26.8.2013 tarih ve 7604 sayl yazsna istinaden;

1- Kurulumuzun 2.4.2004 tarih ve 2004/22 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Trkiye Elektrik Datm A.. adna kaytl, Malatya li, Yeilyurt lesi, kizce Ky, 243.718,00 m yzlml, 113 ada 21 no.lu parsele ynelik Sanayi ve Depolama Alan (Emsal:1,00), Konut D Kentsel alma Alan (Emsal:1,00) ve Park Alan karar getirilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5.000 lekli Nazm mar Plan ve 1/1.000 lekli Uygulama mar Plannn onaylanmasna,

2- Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Yeilyurt Belediye Bakanlna gnderilmesine,

karar verilmitir.

 

mar Plan Deiiklii

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 4/10/2013

Karar No : 2013/163

Konu : Denizli li, Merkez lesi, Karahasanl Mahallesi

677, 678 ve 361 ada 1 nolu parseller

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 27/08/2013 tarih ve 7657 sayl yazsna istinaden;

1- zelletirme kapsam ve programnda bulunan, mlkiyeti Maliye Hazinesi adna kaytl Denizli li, Merkez lesi, Karahasanl Mahallesi snrlar ierisinde yer alan 193.712,00 m yzlml 677, 678 ve 361 ada 1 no.lu parsellere Sanayi Alan (E:0,50; Hmax: 9,50 m), Konut D Kentsel alma Alan (E:0,60; Hmax:7,00 m), Ticaret+Hizmet+ Konut Karma Kullanm Alan (TAKS:0,50; E:1,80; Hmax: Serbest), Orta retim Tesisleri Alan (E:0,70; Hmax: Serbest), Fuar Alan (E:0,30), Trafo, Park ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/25.000 lekli evre Dzeni Plan Deiiklii, 1/5.000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1.000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2- Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Denizli Belediye Bakanlna gnderilmesine karar verilmitir.

 

mar Plan Deiiklii

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 4/10/2013

Karar No : 2013/164

Konu : Afyonkarahisar li, Sandkl lesi, Ece Mah. (326 ada 191 nolu parsel)

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 29/8/2013 tarih ve 7795 sayl yazsna istinaden;

1- zelletirme kapsam ve programnda bulunan, mlkiyeti Trkiye eker Fabrikalar A.. adna kaytl Afyonkarahisar li, Sandkl lesi, Ece Mahallesi snrlar ierisinde yer alan 5.429,76 m2 yzlml 326 ada, 191 nolu parsele Konut Alan (A iaretli alanda yaplama koullar; emsal:1.50 hmax: 6 kat, B iaretli alanda yaplama koullar ise, ayrk nizam 6 kat) ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2- Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Sandkl Belediye Bakanlna gnderilmesine karar verilmitir.

 

mar Plan Deiiklii

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 4/10/2013

Karar No : 2013/165

Konu : mar Plan.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 04.09.2013 tarih ve 7943 sayl yazsna istinaden;

1- Kurulumuzun 30.04.2009 tarih ve 2009/20 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan T.C. Devlet Demiryollar adna kaytl, Denizli li, Merkez lesi, Pnarkent Beldesi, Koyunaliler Mahallesi, 13.279,00 m yzlml, 520 ada 13 no.lu parsele ynelik Tercihli Kullanm Alan (Emsal:2,00; Hmax:6 Kat) karar getirilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5.000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1.000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2- Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Pnarkent Belediye Bakanlna gnderilmesine,

karar verilmitir.

 

mar Plan Deiiklii

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 4/10/2013

Karar No : 2013/166

Konu : - Kahramanmara li, Gksun lesi, Kurtulu Mah. (241 ada 6 nolu parsel)

mar Plan Deiiklii

- Kahramanmara li, Afin lesi, Dedebaba Mah. (227 ada 2 nolu parsel)

mar Plan Deiiklii

- Denizli li, ivril lesi, Yukar Mah. (238 ada 2 nolu parsel)

mar Plan Deiiklii

- Afyonkarahisar li, Dazkr lesi, Barbaros Mah. (152 ada 18 nolu parsel)

mar Plan Deiiklii

- Aksaray li, Merkez lesi, Sultanhan Beldesi (6497 nolu parsel)

mar Plan Deiiklii

- Krklareli li, Merkez lesi, Karaka Mah. (32 ada 1 nolu parsel)

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 12/9/2013 tarihli ve 8185 sayl yazsna istinaden;

1- zelletirme kapsam ve programnda bulunan, mlkiyeti Trkiye eker Fabrikalar A.. adna kaytl,

Kahramanmara li, Gksun lesi, Kurtulu Mahallesi snrlar ierisinde yer alan 3.895,19 m2 yzlml 241 ada, 6 nolu parsele Konut Alan (ayrk nizam 2 kat, taks:0.35, kaks:0.70) ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin,

Kahramanmara li, Afin lesi, Dedebaba Mahallesi snrlar ierisinde yer alan 15.820,00 m2 yzlml 227 ada, 2 nolu parsele Konut Alan (ayrk nizam 5 kat, taks:0.30, kaks:1.50) ve Park fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5000 lekli Nazm mar Plan Deiikliinin ve 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin,

Denizli li, ivril lesi, Yukar Mahallesi snrlar ierisinde yer alan 13.216,00 m2 yzlml 238 ada, 2 nolu parsele Konut Alan (ayrk nizam 3 kat ve taks:0.30, kaks:0.90), Park ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin,

Afyonkarahisar li, Dazkr lesi, Barbaros Mahallesi snrlar ierisinde yer alan 4.827,53 m2 yzlml 152 ada, 18 nolu parsele Konut Alan (E:1.00, Hmax:5 Kat) ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin,

Aksaray li, Merkez lesi, Sultanhan Beldesi snrlar ierisinde yer alan 5.910,00 m2 yzlml 6497 nolu parsele Ticaret Alan (E:1.00, Hmax:4 Kat), Park Alan ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin,

2- zelletirme kapsam ve programnda bulunan mlkiyeti Tekel letmeleri Genel Mdrl adna kaytl,

Krklareli li, Merkez lesi, Karaka Mahallesi, Tabakhane osas, 3.526,00 m yzlml, 32 ada, 1 nolu parsele ynelik Ticaret Alan (Emsal:2.00 ; Hmax:6 Kat) karar getirilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/25.000 lekli evre Dzeni, 1/5.000 lekli Nazm mar ve 1/1.000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin,

onaylanmasna,

3- Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin ilgili Belediye Bakanlklarna gnderilmesine karar verilmitir.

 

mar Plan Deiiklii